Adiuwanty do herbicydów

5 zezwoleń na środki chwastobójcze

Maizgran 340 SE – zawiera bromoksynil i terbutylazynę. Stosowanie: kukurydza.

Mozzar – zawiera halauksyfen metylu (Arylex ™) i pikloram. Stosowanie: rzepak ozimy.

Primextra Gold – zawiera terbutylazynę i s-metolachlor. Stosowanie: kukurydza oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (kukurydza cukrowa).

Renitar – zawiera florasulam i halauksyfen metylu (Arylex ™). Stosowanie: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Solider – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Listopad 2018; Etykiety środków ochrony roślin (dostęp 04-12-2018))

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.