Adiuwanty do herbicydów

chizalofop-P

quizalofop-P (angielska nazwa zwyczajowa)

Właściwości chwastobójcze substancji opisano w roku 1983. W Polsce chizalofop-P-etylu zarejestrowano po raz pierwszy w roku 1987 (chizalofop-P-tefurylu w 1997) [1].

Grupa chemiczna

pochodne kwasu arylofenoksypropionowego

Grupa HRAC

1 (dawniej A)

Drogi wnikania do roślin

Substancja pobierana przez liście.

Działanie

Chizalofop-P to selektywny herbicyd o działaniu układowym (przemieszcza się w roślinach docierając do korzeni i rozłogów). Blokuje działanie karboksylazy acetylo-CoA (ACCaza), enzymu uczestniczącego w syntezie lipidów. Chizalafop-P wykorzystywany jest do niszczenia chwastów z rodziny wiechlinowatych (trawy). Już w kilka godzin po zabiegu dochodzi do zahamowania wzrostu pędów i korzeni. Chlorozy i nekrozy pojawiają się 1-3 tygodnie po zabiegu. Na starszych liściach często pojawiają się czerwono- pomarańczowe przebarwienia.

Objawy działania chizalofopu-P-etylu na liściach chwastnicy jednostronnej.

Skuteczność chwastobójcza*

chizalofop-P-etylu w dawce 37,5 g/ha: gatunki wrażliwe: chwastnica  jednostronna,  miotła  zbożowa,  owies  głuchy,  samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona.
chizalofop-P-etylu w dawce 75 g/ha: jw. + życica trwała
chizalofop-P-etylu w dawce 100 g/ha: jw. + perz właściwy [2]

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania

brukiew, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, cebula, chrzan, groch zwyczajny pastewny (peluszka), fasola szparagowa, groch w strąkach, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, marchew, pietruszka korzeniowa, poziomka, rzepa biała, rzepa czarna, rzepak ozimy i jary, seler korzeniowy, truskawka, ziemniak.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 0,1-1,1 dnia, w badaniach polowych 0,55-8,2 dni (dla chizalofopu-P-etylu) [3]

Przeczytaj także: Chwasty w rzepaku trzeba zniszczyć jesienią!

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

samica 1182 mg/kg; samiec 1210 mg/kg (dla chizalofopu-P-etylu) [4]

Wybrane preparaty zawierające chizalofop-P

 • Achiba 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Agard 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Bagira 040 EC (chizalofop-P tefurylu)
 • Buster 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Demetris 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Digator 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Elegant 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Graminis 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Grapan Extra 40 EC (chizalofop-P tefurylu)
 • Grasser 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Investo 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Jenot 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Labrador 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Labrador Extra 50 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Labrador Pro (chizalofop-P-etylu)
 • Lampart 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Leopard Extra 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Maceta 50 (chizalofop-P-etylu)
 • Pantera 040 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Pilot 10 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Pilot Max 10 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Quabil 5 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Quick 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Superb 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Superic 100 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Supero 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Szogun 10 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Targa 10 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Targa Max 10 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Targa Super 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Taurus 05 EC (chizalofop-P-etylu)
 • Trepach (chizalofop-P-etylu)
 • Wizjer 50 EC (chizalofop-P-etylu)

źródła:
1. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
2.
Labrador Extra 50 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 683/2017d z dnia 19.12.2017 r.
3.
Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 09-10-2019].
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.

Przeczytaj także: Zadbaj o skuteczny oprysk na chwasty w rzepaku