Adiuwanty do herbicydów

tribenuron metylowy (metylu)

tribenuron-methyl (ang.)

Herbicyd opisany w roku 1985. Po raz pierwszy wprowadzony do stosowania w roku 1987 (Hiszpania).

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przede wszystkim przez liście roślin, wykazuje małą aktywność przez glebę.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Tribenuron metylowy jest substancją przemieszczającą się w roślinach (działanie systemiczne). Blokuje działanie syntazy acetolaktanowej (acetomleczanowej), enzymu biorącego udział w powstawaniu aminokwasów: leucyny, izoleucyny i waliny. Prowadzi to do zahamowania podziału komórek. Kilka dni po oprysku pojawiają się chlorozy. W warunkach sprzyjających po ok. 10-25 dniach od zabiegu chwasty zamierają.

Silna rosa lub opad deszczu występujący do 4 godzin po oprysku mogą obniżyć skuteczność działania preparatów zawierających tribenuron metylowy [2] (dodano 29-12-2018). Temperatura minimalna do działania tribenuronu to 2-4ºC, optymalna 7-25ºC, maksymalna 25ºC [1] (dodano 12-03-2017).

Po oprysku, w zależności od przebiegu pogody, mogą pojawić się niewielkie żółknięcia oraz przejściowe zahamowania wzrostu zbóż. Symptomy te ustępują nie wpływając negatywnie na poziom plonowania [2] (dodano 11-10-2018).

W badaniu przeprowadzonym w IOR-PIB zaobserwowano wyższą skuteczność chwastobójczą tribenuronu metylowego stosowanego łącznie z adiuwantem olejowym. Na obiektach doświadczalnych bez dodatku adiuwanta znaczenie dla efektywności zabiegu miał także rozmiar kropel opryskowych (tabela).

Tabela. Wpływ wielkości kropel opryskowych i adiuwanta olejowego na chwastobójcze działanie tribenuronu metylowego oraz plon jęczmienia jarego [3] (dodano 11-08-2020).

Skuteczność chwastobójcza

GATUNKI WRAŻLIWE
np. chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mlecz polny, mak polny, maruna nadmorska bezwonna, nawrot polny, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, rumian polny, rumianek pospolity, rdestówka powojowata, rdest plamisty, sporek polny, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przeczytaj także: Wiosenne zwalczanie chwastów w zbożach ozimych

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, jęczmień ozimy (dodano 27-11-2020), pszenica jara, owies (dodano 20-02-2021).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 5-20 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg

Zwalczanie chwastów Innvigo

Wybrane preparaty

(aktualizacja 13-01-2020):

 • Adentis
 • Aneks SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Animus
 • Assynt 500 SG
 • Bazoka 750 WG
 • Blusky 500 WG (+ metsulfuron metylu)
 • Botrin 750 WG
 • Bron 500 SG
 • Bron 750 WG
 • Calibre SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Corida
 • Draco 50 SG
 • Flame 500 SG
 • Fundamentum 700 WG (+ metsulfuron metylu + florasulam)
 • Golden Triben 750 WG
 • Gradio 74,4 SG (+ mekoprop-P)
 • Granstar 75 WG
 • Granstar Power 74,4 SG (+ mekoprop-P)
 • Granstar SX 50 SG
 • Granstar Ultra SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Hadden 550 WG (+ tifensulfuron metylu)
 • Helgran 75 WG
 • Helm Tribi 75 WG
 • Helmstar 75 WG
 • Locus 700 WG (+ metsulfuron metylu + florasulam)
 • Lumer 50 WG
 • Mofat 500 WG (+ metsulfuron metylu)
 • Nautius WG (+ tifensulfuron metylu)
 • Naxel 75 WG
 • Nuance 75 WG
 • Picaro SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Pleban 75 WG
 • Pragma SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Pygmee 550 WG (+ tifensulfuron metylu)
 • Ranga 75 WG
 • Rubin SX 50 SG (+ tifensulfuron metylu)
 • Saracen Max 80 WG (+ florasulam)
 • Toraya 50 SG
 • Toscana 75 WG
 • Trailer 750 WG
 • Tribe 75 WG
 • Triben Super 50 SG
 • Triben X 500 SG
 • Tribex 75 WG
 • TrimetGuard (+ metsulfuron metylu)
 • Trimmer 50 SG
 • Tripali 27,1 WG (+ metsulfuron metylu + florasulam)
 • Tristar 50 SG
 • Troping 700 WG (+ metsulfuron metylu + florasulam)
 • Viking 75 WG

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013.
Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.

2. Granstar 75 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 261/2018d z dnia 11.06.2018 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 92/2010 z dnia 15.12.2010 r.
3. Kierzek R., Adamczewski K., 2002. Wpływ parametrów opryskiwania na działanie herbicydów Granstar 75 WG i Aminopielik Tercet 500 SL. Post. Ochr. Roślin 42 (1), 239-243.