Adiuwanty do herbicydów

petoksamid

petoksamid wzór strukturalny
pethoxamid (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd opisany w literaturze w roku 2001 [3]. W Polsce zarejestrowany po raz pierwszy do ochrony kukurydzy w roku 2008 (na rynku od sezonu 2009), w rzepaku dostępny od roku 2014.

Grupa chemiczna: chloroacetamidy (chloroacetanilidy)

Grupa HRAC: K3

Drogi wnikania do roślin: Pobierany przez korzenie oraz pędy kiełkujących roślin.

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Działanie: Inhibitor powstawania kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach. Zablokowanie biosyntezy kwasów tłuszczowych zaburza powstawania wosków roślinnych, co prowadzi do śmierci siewek.

W kukurydzy uprawianej na glebach lekkich, po silnych opadach mogą się pojawić niewielkie chlorozy, które jednak nie mają wpływu na plony [4] (dodano 08-02-2018).

Zwalczanie chwastów Innvigo

 Skuteczność chwastobójcza*

 • petoksamid w dawce 1200 g/ha:
  Gatunki wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, przetacznik perski, psianka czarna, rdest plamisty, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny [2].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: kukurydza, rzepak ozimy.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych na plantacji nieobsianej 4,4-22,0 dni (na plantacji obsianej 23,5 dni), w warunkach laboratoryjnych 5,4-7,7 dni [1].

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50):  1196 mg/kg [3]

Wybrane preparaty (aktualizacja 08-02-2018):

 • Conan 600 EC
 • Kliner 600 EC
 • Koban 600 EC
 • Koban Pro 600 EC
 • Nero 424 EC (+ chlomazon)
 • Successor 600 EC
 • Successor Pro 600 EC
 • Successor T 550 SE (+ terbutylazyna)
 • Successor Tx 487,5 SE (+ terbutylazyna)
 • Traxor 600 EC

źródła:
1.
Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 16.03.2017].
2.
Successor 600 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 327/2015d z dnia 08.05.2015 r.
3.
Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
4. Koban Pro 600 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 21/2017 z dnia 15.02. 2017 r.