Adiuwanty do herbicydów

ostróżeczka polna

Consolida regalis Gray (syn. Delphinium consolida L.)
Nazwa angielska: forking larkspur, branching larkspur, field larkspur, royal knight’s-spur
Rodzina: jaskrowate (Ranunculaceae)

WYGLĄD, CECHY SZCZEGÓLNE

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa brunatnozielona lub czerwono nabiegła. Liścienie eliptyczne lub jajowate, dość duże, dł. 5-14 mm, szer. 3-7 mm, na długich ogonkach (do 12 mm), na szczycie delikatnie zaostrzone lub tępe. Pierwsza para liści 3-dzielna; środkowy odcinek niepodzielony,  boczne odcinki zazwyczaj 2-dzielne (na drugim liściu później stają się 3-dzielne), odwrotnie jajowate.

ROŚLINA DOROSŁA
Pęd o długości 20-50(70)cm, rozgałęziony, wzniesiony. Liście podwójnie lub potrójnie 3-sieczne, dolne z ogonkami, górne siedzące. Odcinki liściowe równowąskie. Kwiatostanem jest luźne grono, kwiaty niebieskofioletowe, z odstającą ostrogą. Owoc to spłaszczony mieszek, zwężony w długą szyjkę. Nasiona odwrotnie jajowate, okryte dachówkowato ułożonymi brodawkami (łuskami), ciemnobrunatne, delikatnie zgięte.

Siewka ostróżeczki polnej.

(dodano 28-03-2023)

OKRES KWITNIENIA

czerwiec-wrzesień

CYKL ŻYCIOWY, BIOLOGIA

Roślina jednoroczna, formy jare i zimujące. Kiełkowanie nasion może się rozpocząć już temperaturze 2°C. Siewki pojawiają się wiosną (marzec-maj) oraz późnym latem i jesienią. Pojedynczy osobnik wytwarza przeciętnie kilkaset nasion.

WYSTĘPOWANIE, SZKODLIWOŚĆ

Najczęściej obserwowana na rędzinach i glebach gliniastych, zasobnych w węglan wapnia. Rzadziej pojawia się na glebach lżejszych [1].

Ostróżeczka polna najczęściej zachwaszcza zboża, zazwyczaj ozime.

TYPOWE WARUNKI SIEDLISKOWE

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleba umiarkowanie uboga
wskaźnik kwasowości gleby: gleby zasadowa (pH >7) [2]

ZWALCZANIE OSTRÓŻECZKI POLNEJ

Wrażliwość na herbicydy np.*: 2,4-D, fluroksypyr meptylu, florasulam + tritosulfuron, florasulam + diflufenikan (dodano 03-102023), MCPA, mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie

(dodano 02-08-2023)

Galeria zdjęć

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

źródła:
1. Tymrakiewicz W. 1976. Atlas chwastów. PWRiL, Warszawa, 440 ss.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.