Adiuwanty do herbicydów

jasnota różowa

Kwiaty otwarte (chasmogamiczne) i zamknięte (klejstogamiczne) (dodano 29-04-2021).

Lamium amplexicaule L.
Nazwa angielska: henbit deadnettle
Rodzina: jasnotowate (Lamiaceae)

Zwalczanie chwastów Innvigo

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa cienka. Liścienie szerokoowalne, na końcu szeroko zaokrąglone i delikatnie wycięte, w nasadzie wyraźnie wycięte (dodano 28-03-2020).

ROŚLINA DOROSŁA
Łodyga od 10 do 30 cm wysokości, podnosząca się lub rozesłana, na dole rozgałęziająca się, kanciasta. Liście w górnej części pędu okrągławe, siedzące; dolne serowatookrągławe, na ogonkach. Kwiaty w kątach liści skupione w nibyokółki. Kwiaty bladopurpurowe. Rurka korony znacznie dłuższa od kielicha, w środku naga (u jasnoty purpurowej obecny pierścień włosków) (aktualizacja 21-12-2020). Owoc rozłupka odwrotnie jajowata.

Okres kwitnienia

(marzec) kwiecień-październik (listopad)

Siewka jasnoty różowej w stadium liścieni (dodano 28-03-2020).

Cykl życiowy, biologia

Gatunek jednoroczny, wytwarza formy jare oraz zimujące. W warunkach niezbyt sprzyjających aktywności owadów zapylających, co często ma miejsce np. wczesną wiosną, wytwarza zredukowane i nieotwierające się kwiaty (tzw. klejstogamiczne), które ulegają samozapyleniu (dodano 29-04-2021). Przeciętna produkcja nasion ok. 200 sztuk (50-300).

Występowanie, szkodliwość

Jasnota różowa zachwaszcza wszystkie uprawy polowe, rzadko występuje w dużym nasileniu.

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby zasadowe (pH>7) [1]

(dodano 09-10-2021)

Zwalczanie jasnoty różowej

Wrażliwość na herbicydy np.*: bentazon, chlomazon, chlorosulfuron, chlorotoluron, chlorydazon, dimetachlor, fenmedifam, fluroksypyr, izoksaflutol, jodosulfuron, karfentrazon, metamitron, metazachlor, nikosulfuron, pendimetalina, pirydat, rimsulfuron, sulkotrion, terbutyloazyna, tribenuron metylowy, triflusulfuron metylowy.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przeczytaj także: 8 najważniejszych zasad zwalczania chwastów w zbożach

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.