Adiuwanty do herbicydów

farbownik polny (krzywoszyj polny)

Siewka farbownika, widoczne liścienie i pierwszy liść (dodano 26-12-2019).

Anchusa arvensis L. (syn. Lycopsis arvensis)
Nazwa angielska
: small bugloss
Rodzina: ogórecznikowate (Boraginaceae), dawniej szorstkolistne

Zwalczanie chwastów Innvigo

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa naga, krótka i zgrubiała. Liścienie owalne, na szczycie zaostrzone, z szczeciniastym owłosieniem ulokowanym na brodawkach. Pierwszy liść podługowaty, szczeciniasto owłosiony (włosy na brodawkach), brzegiem nieco falisty, delikatnie zaostrzony. Drugi liść podobny do pierwszego, wyraźniej falisty, z wydłużonym ogonkiem (aktualizacja 16-05-2023).

ROŚLINA DOROSŁA
Farbownik polny osiąga zazwyczaj 15-50 cm wysokości. Łodyga jest często rozgałęziona. Liście lancetowate lub podługowate, zatokowo ząbkowane, brzegiem faliste, siedzące (te ulokowane najniżej z krótkimi ogonkami) (aktualizacja 10-10-2023). Łodyga oraz liście okryte kłującymi włoskami (dodano 16-11-2022). Kwiaty wyrastają na krótkich szypułkach, korona jest barwy niebieskiej ze zgiętą białą rurką – „krzywą szyją” (spokrewniony farbownik lekarski posiada proste rurki w koronie). Owoc rozłupka z 4 nasionami. Rozłupki mają kształt pantofelka (bucika), wytwarzają twardą zgrubiałą okrywę (dodano 08-04-2023).

(dodano 12-07-2021)

Okres kwitnienia

maj-wrzesień/październik

Cykl życiowy, biologia

Gatunek jednoroczny, jary, może przezimować. Przeciętnie produkuje 900 nasion. Wehsarg (1961) podaje, że żywotność nasion jest bardzo ograniczona, na glebach suchych oszacował ją na 2-3 lata.

Występowanie, szkodliwość

Występuje z zbożach, okopowych, kukurydzy. Żywiciel pośredni rdzy brunatnej żyta.

Kwiat farbownika polnego z charakterystyczną skrzywioną rurką („krzywą szyją”) (dodano 16-06-2021).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło – umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche – świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby obojętne (6≤ pH <7) [1]

Zwalczanie farbownika (krzywoszyja) polnego

Wrażliwość na herbicydy np*: amidosulfuron + jodosulfuron metylosodowy, bentazon, chlomazon, metobromuron, metrybuzyna, nikosulfuron, pendimetalina, petoksamid, tembotrion (aktualizacja 16-06-2021).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Liść farbownika polnego i lekarskiego (dodano 03-07-2021).

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

Galeria

Przeczytaj także: Chwasty w zbożach opłaca się zwalczać jesienią