diflufenikan


(ang. diflufenican)
Substancja odkryta w roku 1979, zaprezentowana na konferencji w Brighton (Anglia) w 1985. W Polsce dopuszczona do stosowania w roku 1990.

Grupa chemiczna: fenoksynikotynoanilidy

Grupa HRAC: F1

Drogi wnikania do roślin: Herbicyd działający kontaktowo, z ograniczoną możliwością przemieszczania w roślinie. Pobierany przede wszystkim przez pędy kiełkujących siewek.
Po zabiegu pozostaje na powierzchni gleby, zapewniając ochronę do 8 tygodni [1] (dodano 10-11-2017).

Działanie: Diflufenikan blokuje syntezę karotenoidów, hamując działanie enzymu desaturazy fitoenu. Dochodzi do zaburzenia procesu fotosyntezy i zniszczenia chlorofilu. Gatunki wrażliwe przestają rosnąć i odbarwiają się (bielenie tkanek), później pojawiają się nekrozy (aktualizacja 10-11-2017).

Skuteczność chwastobójcza *:

 • diflufenikan w dawce 120 g/ha
  Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wyka ptasia [2] (aktualizacja 04-03-2019).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): badania laboratoryjne 44,3-237,9 dni; badania polowe 224-621 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 5000 mg/kg

Wybrane preparaty (aktualizacja 13-08-2018):

 • Adiunkt 500 SC
 • Alister Grande 190 OD (+ mezosulfuron metylowy + jodosulfuron metylosodowy)
 • Atut Turbo (+ glifosat)
 • Bat 600 SC (+ flufenacet)
 • Battle Delta 600 SC (+ flufenacet)
 • Bizon (+ penoksulam + florasulam)
 • Boxer Evo EC (+ prosulfokarb)
 • Cayman Pro 440 SC (+ pendimetalina)
 • Clayton El Nino
 • Delfin 500 SC
 • Diflanil 500 SC
 • Dina 500 SC
 • DuPont Glean Strong 54 WG (+ chlorosulfuron)
 • Dyplomata 600 SC (+ chlorotoluron)
 • Expert 600 SC (+ flufenacet)
 • Flufenik 500 SC
 • Herold 600 SC (+ flufenacet)
 • Herubin 500 SC
 • Jura EC (+ prosulfokarb)
 • Keeper Ogród (+ glifosat)
 • Kinara 500 SC
 • Komandos 560 SC (+ flufenacet)
 • Kompleks 560 SC (+ flufenacet)
 • Komplet 560 SC (+ flufenacet)
 • Legato 500 SC
 • Legato Pro 425 SC (+ chlorotoluron)
 • Legion (+ penoksulam + florasulam)
 • Mertil 600 SC (+ flufenacet)
 • Naceto SC (+ flufenacet)
 • Ordago Pro 440 SC (+ pendimetalina)
 • Ossetia
 • Pistol Flex (+ jodosulfuron metylosodowy)
 • Premazor Sad 500 SC
 • Premazor Turbo SC (+ glifosat)
 • Reliance 600 SC (+ flufenacet)
 • Roundup Herbi Blok (+ glifosat)
 • Roundup Herbi Blok Długo Działający Ścieżki i Podjazdy (+ glifosat)
 • Roundup Herbi Blok H Długo Działający (+ glifosat)
 • Saper 500 SC
 • Saracen Delta 550 SC (+ florasulam)
 • Sempra 500 SC
 • Sheriff 600 SC (+ chlorotoluron)
 • Snajper 600 SC (+ chlorotoluron)
 • Stakato 500 SC
 • Talos 500 SC
 • Trinity 590 SC (+ pendimetalina + chlorotoluron)
 • Ukulele 500 SC
 • Viper (+ penoksulam + florasulam)

źródła:
1. Boxer Evo.
Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-121/2017 z dnia 22 .06.2017 r.
2. Saper 500 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 1/2016 z dnia 08.01.2016 r.