chlopyralid


(ang. clopyralid)

Substancja aktywna opisana po raz pierwszy w roku 1975. Wprowadzona na rynek w 1977 we Francji przez firmę Dow Chemical Co. (obecnie Dow AgroSciences).

Grupa chemiczna: pochodne kwasów pirydynokarboksylowych

Grupa HRAC: O

Herbicydy do rzepaku na jesień

Drogi wnikania do roślin: Chlopyralid pobierany jest przez liście, a także przez korzenie roślin. Ze względu na specyfikę działania stosowany jest nalistnie, na aktywnie rosnące młode chwasty (dodano 02-10-2017).

Działanie chlopyralidu na ostrożeń (zdjęcie wykonano kilka dni po oprysku) (dodano 30-03-2019).

Działanie: Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, naturalnych regulatorów wzrostu roślin (hormony roślinne). Wpływa na proces oddychania i wydłużania się komórek roślinnych. U gatunków wrażliwych powoduje deformacje, a następnie chlorozy i nekrozy. Objawy uszkodzeń pojawiają się najpierw na młodszych pędach (dodano 21-07-2020). Niszczy wiele dwuliściennych gatunków chwastów (w tym wieloletnie). Doświadczalnie ustalono, że w przeciągu 24h od oprysku ponad 50% chlopyralidu pobranego przez liście ostrożenia polnego przemieściło się do innych części rośliny (dodano 02-10-2017).

Chlopyralid stosowany na plantacjach cebuli może spowodować przejściowe uszkodzenia roślin uprawnych, tj. lekkie chlorozy lub skręcenia i wykładanie liści. Objawy te mijają po około 2 tygodniach i nie mają wpływu na plon [1].

Chwasty wrażliwe*: np. ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, starzec zwyczajny, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, trawniki, pola golfowe, boiska sportowe, brukiew, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, malina, porzeczka, truskawka, cebula nasienna, cebula z siewu, kapusta nasienna, rzepa, rośliny ozdobne.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 2-24 dni (badania polowe)

Chlopyralid w ograniczonym stopniu przenika w głąb profilu glebowego. Rok po zabiegu wykrywany był głównie w warstwie 15-45 cm, po 2-3 latach docierał maksymalnie do 50 cm głębokości (badanie prowadzono w lizymetrach) (dodano 06-12-2019).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 4300 – 5000 mg/kg

Wybrane preparaty (aktualizacja 06-12-2019):

 • Astor 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Auksendy 300 SL
 • Bariloche
 • Barka 334 SL (+ pikloram)
 • Blast (+ pikloram + aminopyralid)
 • Bofix 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Chaco (+ pikloram)
 • Chwastox CF (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Chwastox Complex 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Clap
 • Clap Forte
 • Cliophar 300 SL
 • Cliophar 600 SL
 • Cloe 300 SL
 • Curlew 334 SL (+ pikloram)
 • Cyklop 334 SL (+ pikloram)
 • Effigo
 • Faworyt 300 SL
 • Gala 334 SL (+ pikloram)
 • Galera 334 SL (+ pikloram)
 • Golden Clopyralid 300 SL
 • Haksar Complex 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Helion 300 SL
 • Hoder 300 SL
 • Iguana (+ pikloram + aminopyralid)
 • Kak-Piral 300 SL
 • Korvetto (+ halauksyfen metylu -Arylex)
 • Kratos A (+ pikloram)
 • Kratos Trio (+ pikloram + aminopyralid)
 • Lontrel 300 SL
 • Lontrel 600 SL
 • Major 300 SL
 • Mariner 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Mniszek Ultra Hobby AL (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Navigator 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Obelix 334 SL (+ pikloram)
 • ProSto 300 SL
 • Songhai 300 SL
 • Starane Trawniki (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Vivendi 300 SL

źródła:
1. Cliophar 300 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 190/2016d z dnia 08.04.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 95/2012 z dnia 13.07.2012 r.