Adiuwanty do herbicydów

chlopyralid


(ang. clopyralid)

Substancja aktywna opisana po raz pierwszy w roku 1975. Wprowadzona na rynek w 1977 we Francji przez firmę Dow Chemical Co.

Grupa chemiczna

pochodne kwasów pirydynokarboksylowych

Grupa HRAC

4 (dawniej O)

Drogi wnikania do roślin

Chlopyralid pobierany jest przez liście, a także przez korzenie roślin. Ze względu na specyfikę działania stosowany jest nalistnie, na aktywnie rosnące młode chwasty (dodano 02-10-2017).

Działanie chlopyralidu na ostrożeń (zdjęcie wykonano kilka dni po oprysku) (dodano 30-03-2019).

Działanie

Selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, naturalnych regulatorów wzrostu roślin (hormony roślinne). Wpływa na proces oddychania i wydłużania się komórek roślinnych. U gatunków wrażliwych powoduje deformacje, a następnie chlorozy i nekrozy. Objawy uszkodzeń pojawiają się najpierw na młodszych pędach (dodano 21-07-2020). Niszczy wiele dwuliściennych gatunków chwastów (w tym wieloletnie). Doświadczalnie ustalono, że w przeciągu 24h od oprysku ponad 50% chlopyralidu pobranego przez liście ostrożenia polnego przemieściło się do innych części rośliny (dodano 02-10-2017).

Chlopyralid stosowany na plantacjach cebuli może spowodować przejściowe uszkodzenia roślin uprawnych, tj. lekkie chlorozy lub skręcenia i wykładanie liści. Objawy te mijają po około 2 tygodniach i nie mają wpływu na plon [1].

Chwasty wrażliwe*

np. ambrozja bylicolistna, blekot pospolity, bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz polny, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rdest plamisty (dodano 03-03-2021), rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, starzec zwyczajny, złocień polny, żółtlica drobnokwiatowa.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania

rzepak ozimy i jary, gorczyca biała, trawniki, pola golfowe, boiska sportowe, brukiew, burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny, malina, porzeczka, truskawka, cebula nasienna, cebula z siewu, kapusta nasienna, rzepa, rośliny ozdobne.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

2-24 dni (badania polowe)

Chlopyralid w ograniczonym stopniu przenika w głąb profilu glebowego. Rok po zabiegu wykrywany był głównie w warstwie 15-45 cm, po 2-3 latach docierał maksymalnie do 50 cm głębokości (badanie prowadzono w lizymetrach) (dodano 06-12-2019).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

4300 – 5000 mg/kg

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym
Zwalczanie chwastów Innvigo

Wybrane preparaty

(aktualizacja 06-12-2019)

 • Astor 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Auksendy 300 SL
 • Bariloche
 • Barka 334 SL (+ pikloram)
 • Blast (+ pikloram + aminopyralid)
 • Bofix 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Chaco (+ pikloram)
 • Chwastox CF (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Chwastox Complex 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Clap
 • Clap Forte
 • Cliophar 300 SL
 • Cliophar 600 SL
 • Cloe 300 SL
 • Curlew 334 SL (+ pikloram)
 • Cyklop 334 SL (+ pikloram)
 • Effigo
 • Faworyt 300 SL
 • Gala 334 SL (+ pikloram)
 • Galera 334 SL (+ pikloram)
 • Golden Clopyralid 300 SL
 • Haksar Complex 260 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Helion 300 SL
 • Hoder 300 SL
 • Iguana (+ pikloram + aminopyralid)
 • Kak-Piral 300 SL
 • Korvetto (+ halauksyfen metylu -Arylex)
 • Kratos A (+ pikloram)
 • Kratos Trio (+ pikloram + aminopyralid)
 • Lontrel 300 SL
 • Lontrel 600 SL
 • Major 300 SL
 • Mariner 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Mniszek Ultra Hobby AL (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Navigator 360 SL (+ pikloram + aminopyralid)
 • Obelix 334 SL (+ pikloram)
 • ProSto 300 SL
 • Songhai 300 SL
 • Starane Trawniki (+ MCPA + fluroksypyr)
 • Vivendi 300 SL
Przeczytaj także: Chwasty rumianowate w rzepaku można zwalczać wiosną

źródła:
1. Cliophar 300 SL. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 190/2016d z dnia 08.04.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 95/2012 z dnia 13.07.2012 r.