Adiuwanty do herbicydów

Wpływ glifosatu na enzymy glebowe

Stosowanie herbicydów zawierających glifosat może spowodować zmiany w aktywności fosfataz glebowych (grupa enzymów uczestniczących w przemianach organicznych związków fosforu w nieorganiczne).

W doświadczeniu przeprowadzonym przez pracowników Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zbadano wpływ glifosatu w formie soli izopropyloaminowej i soli potasowej na aktywność wybranych fosfataz w glinie piaszczysto-ilastej.

Ustalono, że wprowadzenie glifosatu do gleby spowodowało istotne zmiany aktywności enzymów. Najczęściej była to inhibicja, rzadziej stymulacja aktywności fosfataz.

źródło/więcej informacji:
Płatkowski M., Telesiński A.
2017. Wpływ preparatów Roundup 360 SL i Roundup 360 Plus na aktywność wybranych fosfataz w glinie piaszczysto-ilastej. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. 17, 2 (58): 149–156.