Adiuwanty do herbicydów

tritosulfuron

tritosulfuron (angielska nazwa zwyczajowa)

Substancja zarejestrowana w roku 2003.

Grupa chemiczna

pochodne triazynylosulfonylomocznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Substancja pobierana głównie przez liście roślin. 

Działanie

Tritosulfuron przemieszcza się w tkankach roślin (działanie systemiczne). Blokuje działanie enzymu ALS/AHAS (syntaza acetylomleczanowa lub syntaza kwasu acetylohydroksylowego) niezbędnego do wytarzania aminokwasów rozgałęzionych. Pierwszym symptomem działania jest zahamowanie wzrostu gatunków wrażliwych.

Skuteczność chwastobójcza*

tritosulfuron w dawce 50 g/ha [1]:
chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, tobołki polne.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień ozimy, jęczmień jary, pszenżyto ozime, żyto, owies, kukurydza.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 16-38 dni, w badaniach polowych 3-21 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

4700 mg/kg [2]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 28-07-2022)

 • Alladyn 71,4 WG
 • Arrat (+ dikamba)
 • Biathlon 4D (+ florasulam)
 • Bresser 4D (+ florasulam)
 • Certo (+ dikamba)
 • Jatagan 75 WG (+ dikamba)
 • Jatagan Bis 75 WG (+ dikamba)
 • Mocarz 75 WG (+ dikamba)
 • Nokaut 75 WG (+ dikamba)
 • Siłacz 75 WG (+ dikamba)
 • Siłacz M 75 WG (+ dikamba)
 • Siłacz Max 75 WG (+ dikamba)

źródła:
1. Alladyn 71,4 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 23-03-2019].