Adiuwanty do herbicydów

tifensulfuron metylowy

(ang.) thifensulfuron-methyl

 Herbicyd opisano po raz pierwszy w roku 1985, do praktyki rolniczej został wprowadzony w 1988.

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Herbicyd pobierany przede wszystkim drogą dolistną.

Działanie

Tifensulfuron metylowy jest herbicydem działającym systemicznie (układowo) czyli przemieszczającym się w roślinach. Blokuje działanie syntazy acetolaktanowej (acetomleczanowej), enzymu uczestniczącego w powstaniu aminokwasów rozgałęzionych. Efektem działania jest zahamowanie podziałów komórkowych, a następnie wzrostu roślin. Do zahamowania wzrostu dochodzi bardzo szybko po zabiegu, natomiast inne symptomy działania herbicydu (chlorozy i nekrozy) pojawiają się powoli (>1-2 tygodnie później) (aktualizacja 12-06-2021).

Temperatura minimalna dla działania tifensulfuronu to 12˚C, optymalna 15-25˚C, maksymalna 25˚C [1] (dodano 23-09-2017).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza

Chwasty wrażliwe*: np. gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, poziewnik szorstki, rumian polny, rumianek pospolity, rdesty, rzodkiew świrzepa, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, tobołki polne, tasznik pospolity.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień jary, jęczmień ozimy, kukurydza, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto jare, pszenżyto ozime, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach polowych 3-20 dni, w warunkach laboratoryjnych 0,85-3,1 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg

Wybrane preparaty

(aktualizacja 11-07-2020):

 • Aneks SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Calibre SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Chenkar 750 WG (+ metsulfuron metylu)
 • Chisel Nowy 51,6 WG (+ chlorosulfuron)
 • Concert SX 44 SG (+ metsulfuron metylu)
 • Ergon 750 WG (+ metsulfuron metylu)
 • Finish SX 40 SG (+ metsulfuron metylu)
 • Granstar Ultra SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Hadden 550 WG (+ tribenuron metylu)
 • Herkules 75 SG (+ metsulfuron metylu)
 • Looma 750 WG (+ metsulfuron metylu)
 • Nautius WG (+ tribenuron metylu)
 • Omnera LQM (+ fluroksypyr + metsulfuron metylu)
 • Picaro SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Pragma SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Pygmee 550 WG (+ tribenuron metylu)
 • Rubin SX 50 SG (+ tribenuron metylu)
 • Tiff 040 OD
 • Toto 75 SG (+ metsulfuron metylu)
 • Tytan 75 SG (+ metsulfuron metylu)
 • Vima-Tifenmet (+ metsulfuron metylu)

 

źródła:
1. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss