Adiuwanty do herbicydów

Talos 500 SC


Talos 500 SC jest środkiem chwastobójczym zawierającym diflufenikan (grupa HRAC F1) przeznaczonym do stosowania w pszenicy ozimej. Zabieg jesienny należy wykonać w fazie 2-3 liści właściwych pszenicy ozimej. Wiosną, w celu zwiększenia zakresu zwalczanych gatunków, Talos 500 SC aplikować łącznie ze środkiem Aminopielik Super 464 SL od początku fazy gdy widoczne są 3 rozkrzewienia do początku fazy końca krzewienia.

na podstawie: załącznik do pozwolenia MRiRW nr R-78/2016 h.r. z dnia 09.11.2016 r.