Adiuwanty do herbicydów

Szeroka rozstawa rzędów nie sprzyja plonowaniu pszenicy

W Ośrodku Dydaktyczno-Doświadczalnym w Tomaszkowie (powiat olsztyński) należącym do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przeprowadzono badanie polowe, którego celem było określenie wpływu rozstawu rzędów (10, 15, 20 cm) oraz ochrony łanu herbicydem Mustang 306 SE (florasulam + 2,4-D) na plonowanie i składowe plonu pszenicy ozimej (odmiana Türkis). Doświadczenie zakładano co roku pod koniec 2 dekady września, w obsadzie 450 nasion na m².

Okazało się, że badana odmiana najlepiej plonowała przy rozstawie 10 i 15 cm. Średni plon był wyższy odpowiednio o 0,6 i 0,62 t/ha w porównaniu do rozstawy 20 cm. Różnice te tłumaczono m.in. gorszym rozwojem pszenicy i większym zachwaszczeniem plantacji w przypadku najszerszej rozstawy rzędów.

Wykorzystanie herbicydu korzystnie wpłynęło na poziom plonowania. Z poletek chronionych preparatem Mustang 306 SE zbierano każdego roku istotnie wyższy plon (średnio z 3 lat o 11,9%).

Plon ziarna pszenicy ozimej, niezależnie od czynników badania, był powiązany głównie z obsadą kłosów, następnie z masą 1000 ziaren, a w najmniejszym stopniu z liczbą ziaren w kłosie.

więcej informacji/źródło:
Brzozowska I., Brzozowski J. 2018. Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od rozstawu rzędów i stosowania herbicydu. Fragm. Agron. 35(4): 7–16.

Pełna treść artykułu dostępna na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica