Adiuwanty do herbicydów

Skuteczność herbicydów w uprawie sorga

Sorgo to jedna z najczęściej uprawianych roślin na świecie. Pośród zbóż zajmuje piąte miejsce pod względem powierzchni zasiewów (Faostat 2016). Jest to gatunek o wysokich wymaganiach cieplnych, w naszych warunkach klimatycznych wysiewany dopiero ok. 3-4 tygodnie po kukurydzy. Sorgo, ze względu na szeroką rozstawę rzędów i początkowo powolny wzrost, jest bardzo wrażliwe na obecność zachwaszczenia. Straty plonu na niechronionych plantacjach sięgają nawet 50-70%. Głównym zagrożeniem są chwasty ciepłolubne.

W Zakładzie Doświadczalno-Dydaktycznym w Swadzimiu, należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przeprowadzono 4-letnie badanie polowe, którego celem była ocena skuteczności wybranych herbicydów w uprawie sorga.

W strukturze zachwaszczenia poletek doświadczalnych dominowały komosa biała, chwastnica jednostronna oraz fiołek polny. Najwyższą skuteczność chwastobójczą (ograniczenie liczby i masy chwastów) uzyskano na obiektach opryskiwanych mieszaniną S-metolachlor + terbutylazyna + mezotrion (zabieg w fazie 3 liści sorga) oraz tienkarbazon metylu + izoksaflutol* (zabieg w fazie 4 liści sorga). W jednym roku badań po aplikacji mieszaniny tienkarbazon metylu + izoksaflutol zaobserwowano objawy fitotoksyczności – białe przebarwienia liści sorga. Symptomy uszkodzeń z czasem ustąpiły, jednak wpłynęły niekorzystnie na poziom plonowania.

* Wymienione kombinacje herbicydowe aktualnie nie są dopuszczone do stosowania na plantacjach sorga w Polsce. Ich bezpieczeństwo i skuteczność muszą zostać potwierdzone w badaniach rejestracyjnych.

źródło/więcej informacji:
Waligóra H., Majchrzak L.
2019. Ocena skuteczności chwastobójczej wybranych herbicydów stosowanych w uprawie sorga zwyczajnego (Sorghum bicolor L.). Fragm. Agron. 36(3): 70–76.