Adiuwanty do herbicydów

Skuteczność bromoksynilu w mieszaninach

Odpowiednio skomponowane mieszaniny herbicydowe bardzo skutecznie chronią plantacje, a także ograniczają ryzyko rozwoju odporności u chwastów. Wykorzystanie wzajemnie uzupełniających się substancji czynnych oraz adiuwantów może pozwolić na obniżenie dawki preparatów z jednoczesnym zachowaniem wysokiej efektywności chwastobójczej.

W IUNG-PIB we Wrocławiu przeprowadzono trzyletnie badanie polowe w uprawie kukurydzy, którego celem była ocena skuteczności bromoksynilu aplikowanego w mieszaninach z nikosulfuronem oraz terbutylazyną (stosowano: bromoksynil, bromoksynil + nikosulfuron, bromoksynil + nikosulfuron + adiuwant olejowy – dawka obniżona o 33%, bromoksynil + terbutylazyna, bromoksynil + terbutylazyna + nikosulfuron, bromoksynil + terbutylazyna + nikosulfuron + adiuwant olejowy – dawka obniżona o 33%). Oceniono także dynamikę rozkładu bromoksynilu w glebie.

Najwyższą skuteczność chwastobójczą zaobserwowano po aplikacji bromoksynilu w mieszaninie z terbutylazyną i nikosulfuronem. Plon zebrany z takiego obiektu był niemal o 70% wyższy w porównaniu do plonu pozyskanego z niechronionej kontroli. Bardzo wysoką skuteczność dostrzeżono także po użyciu powyższej kombinacji (z dodatkiem adiuwanta) w dawce zredukowanej o 33%.

Najszybsza degradacja bromoksynilu w glebie zachodziła na poletkach traktowanych mieszaniną trójskładnikową, tj. bromoksynil + terbutylazyna + nikosulfuron (+ adiu­want), zastosowaną w dawce zredukowanej.

Najwyższy poziom pozostałości bromoksynilu w prób­kach glebowych pobieranych w okresie ośmiu tygodni po zabiegu stwierdzono dla obiektu, na którym substan­cję tę wykorzystano w połączeniu z nikosulfuronem w dawce pełnej. Po tym czasie ilość pozostałości była zbliżona do mieszaniny bromoksynilu z nikosulfuronem w dawce zredukowanej.

źródło/więcej informacji:
Gołębiowska H., Kieloch R.
2020. Skuteczność chwastobójcza bromoksynilu stosowanego samodzielnie oraz w mieszaninach w warunkach integrowanej uprawy kukurydzy. Progress in Plant Protection  60 (2): 157-162.