Adiuwanty do herbicydów

Sałata kompasowa – ekspansywny gatunek w Europie

W publikacji przeglądowej przygotowanej przez pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach scharakteryzowana została sałata kompasowa. Do niedawna gatunek ten, uznawany za bezpośredniego przodka sałaty uprawnej, występował przede wszystkim w siedliskach ruderalnych, jednak w ostatnich latach coraz częściej obserwowany jest także na obszarach użytkowanych rolniczo. Na gruntach ornych sałata kompasowa najczęściej stwarza zagrożenie dla zbóż ozimych oraz rzepaku ozimego, rzadziej dla roślin okopowych. W opracowaniu omówiono pochodzenie, ekologię, biologię oraz rozprzestrzenianie się gatunku.

więcej informacji:
Skrzyczyńska J., Ługowska M., Świtkowska M.
2016. Lactuca serriola L. – ekspansywany gatunek na terenie Europy. Zesz. Nauk. UPH w Siedlcach. Seria Rolnictwo 4 (1-2): 51-63.

 artykuł dostępny online na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach