Adiuwanty do herbicydów

przetacznik bluszczykowy

Przetacznik bluszczykowy - bluszczykowaty zwalczanie herbicydami

(dodano 03-10-2020)

Veronica hederifolia L.
Nazwa angielska: ivyleaf speedwell
Rodzina: trędownikowate (Scrophulariaceae) (lub babkowate – Plantaginaceae [wg systemu APG III])

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa brunatnawa, rzadko owłosiona lub naga. Liścienie jajowate lub szeroko eliptyczne (można pomylić z liścieniami przytulii!). Pierwsze liście z trzema klapami, starsze na ogół z pięcioma; klapa szczytowa najszersza (dodano 17-03-2022).

ROŚLINA DOROSŁA
Pęd rozesłany, ciemnozielony, osiągający na ogół do 30 cm długości, czasami zakorzeniający się. Liście okrągławo-jajowate, podługowato-jajowate lub nerkowane, karbowane. Korona o średnicy 2-3 mm. Owoc to torebka, prawie 4-dzielna, szersza niż dłuższa, na szczycie słabo wycięta (dodano 04-05-2022). Nasiona półkuliste, miseczkowato wydrążone lub niemal kuliste z niewielkim otworem (dł. około 2 mm, szer. 1,5 mm) (dodano 15-09-2022).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Okres kwitnienia

marzec-czerwiec

Cykl życiowy, biologia

Przetacznik bluszczykowy jest gatunkiem jednorocznym, wytwarzającym formy jare oraz zimujące. Pojedynczy egzemplarz produkuje przeciętnie 200-300 nasion. Na nasionach znajdują się twory zawierające składniki pokarmowe (elajosomy), które są wykorzystywane przez mrówki jako pokarm. Kiełkowanie nasion może odbywać się już w temperaturze 0ºC. Kiełkują głównie nasiona umieszczone na głębokości nie większej niż 7 cm (dodano 19-08-2020).

Siewka w stadium liścieni (dodano 12-10-2023).

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza większość upraw łanowych i szerokorzędowych. Najczęściej pojawia się w zbożach. Na polach obficie nawożonych azotem obserwowano wyrośnięte egzemplarze z kilkunastoma pędami o długości 50 cm każdy (dodano 21-02-2022)! W rankingu szkodliwości chwastów dla pszenicy ozimej, który został stworzony w Wielkiej Brytanii, przetacznik bluszczykowy zajmuje pozycję pomiędzy przetacznikiem perskim (bardziej szkodliwy), a fiołkiem polnym (mniej szkodliwy) (dodano 04-05-2022). Doświadczalnie ustalono, że chwast ten był mniej szkodliwy dla pszenicy ozimej, gdy nawożenie azotowe zastosowano w terminie opóźnionym (dodano 25-10-2022)

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: 3-5 gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7) [1]

Zwalczanie przetacznika bluszczykowego

Wrażliwość na herbicydy (aktualizacja 10-09-2018): np. diflufenikan, flurochloridon, fluroksypyr, karfentrazon etylowy, metazachlor, pendimetalina, pirydat, propyzamid, prosulfokarb.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

(dodano 06-04-2022)

Galeria zdjęć

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.