Adiuwanty do herbicydów

Pozostałości pestycydów w plonie z roku 2013 – Polska południowo-wschodnia

IOR-PIB opublikował wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z południowo-wschodniej części kraju. Do badań pobrano 297 próbek z 39 upraw. Pozostałości wykryto w 83 próbkach (27,9%), jedynie w 2 przypadkach (0,7%) ich stężenie przekraczało dopuszczalne normy. Pozostałości najczęściej były wykrywane w agreście (83,3% próbek agrestu), truskawkach (71,4%) i jabłku (55,6%). Pozostałości herbicydu (linuron) wykryto jedynie w 1 próbce korzeni selera (na 3 pobrane próbki).

Na podstawie: Szpyrka E., Kurdziel A., Matyaszek A., Podbielska M., Rupar J., Slowik-Borowiec M. 2014. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-wschodniej Polski (rok 2013). Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 54 (3): 283-287.