Adiuwanty do herbicydów

powój polny

(dodano 05-08-2023)

Convolvulus arvensis L.
Nazwa angielska
: field bindweed, field morning-glory
Rodzina: powojowate (Convolvuloceae)

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Łodyżka podliścieniowa gruba, naga, żółtawoczerwona. Liścienie niemal czworokątne, o zaokrąglonych narożnikach, na szczycie sercowato wycięte, siatkowato unerwione, często z czerwono nabiegłymi ogonkami (siewki z rozmnażania wegetatywnego nie wytwarzają liścieni) (dodano 31-05-2021).

ROŚLINA DOROSŁA
Pęd pełzający, wijący się w lewą stronę, długość na ogół do 1-1,5 m (w warunkach optymalnych nawet 2-3 m) (aktualizacja 02-06-2024). Liście lancetowate lub podługowatojajowate. Korzeń mocny, palowy o długości do 3 m, wytwarza liczne korzenie boczne oraz kłącza. Wg niektórych źródeł system korzeniowy może sięgnąć nawet do 9 m głębokości (dodano 23-05-2018). Kwiaty duże, lejkowate. Owoc torebka, nasiona odwrotnie jajowate z brodawkami.

Okres kwitnienia

czerwiec-wrzesień

Zwalczanie chwastów Innvigo

Cykl życiowy, biologia

Powój polny jest gatunkiem wieloletnim, który na polach uprawnych rozmnaża się przede wszystkim wegetatywnie na skutek fragmentacji korzeni i kłączy w trakcie zabiegów uprawowych. Wytwarza 25-300 nasion, przyjmuje się, że mogą one zachować żywotność w glebie ponad 20 lat. Kiełkowanie zachodzi wyłącznie z najpłytszych warstw gleby. W badaniach szklarniowych z nasion umieszczonych na głębokości 6,5 cm nie zaobserwowano wschodów (dodano 31-03-2023). Kiełkowanie odbywa się w temperaturach od 5 do 40ºC. Późną jesienią, wraz z nadejściem ujemnych temperatur, pędy nadziemne powoju zamierają. Zimują korzenie, które mogą przetrwać temperatury gleby spadające do ok. -6ºC (dodano 23-06-2020).

  • Jest to gatunek tolerujący zwiększoną zawartość metali ciężkich w glebie (dodano 01-09-2019).
  • W jednym z badań nasiona przechowywane w temperaturze pokojowej przez 50 lat utrzymały żywotność na poziomie 62%.
  • Nasiona powoju mogą przetrwać w żołądkach ptaków prawie 6 dni, co umożliwia na przeniesienie na olbrzymie odległości przez migrujące ptactwo.
  • Po 54 miesiącach pobytu w świeżej wodzie zdolność do kiełkowania nasion utrzymywała się na poziomie 55% (dodano 28-12-2020).
  • Największa ilość nasion kiełkuje przy 20ºC i 30ºC lub przy występujących na przemian temperaturach 20-30ºC oraz 20-35ºC (aktualizacja 02-03-2017).

Wg niektórych naukowców system korzeniowy powoju może sięgać nawet do głębokości 9 m (dodano 28-10-2020).

Liść powoju i rdestówki (dodano 01-03-2021).

Występowanie, szkodliwość

Zachwaszcza wszystkie uprawy rolnicze, zarówno jednoroczne i wieloletnie. Doświadczalnie ustalono, że straty plonu wywołane obecnością powoju w uprawie pszenicy (140 pędów powoju na 1m2), grochu (100 pędów/1m2) i jęczmienia (65 pędów/1m2) wynosiły odpowiednio 56%, 74% i 92% (dodano 19-04-2019).

Powój polny pobiera z gleby bardzo duże ilości składników pokarmowych. W porównaniu do pszenicy zawiera przeszło dwukrotnie więcej azotu i trzykrotnie więcej potasu i magnezu (jako % suchej masy) [2] (dodano 19-11-2018).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby suche-świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie
wskaźnik kwasowości gleby: gleby umiarkowanie kwaśne (5≤ pH <6) – gleby zasadowe (pH>7) [1]

Zwalczanie powoju polnego jest trudne ze względu na rozwinięty stystem korzeni i kłączyZwalczanie powoju polnego

Wrażliwość na herbicydy np.*: 2,4-D + dikamba, fluroksypyr + chlopyralid + MCPA (dodano 06-06-2023), tritosulfuron + florasulam.

Amerykańscy badacze ustalili, że glifosat był wysoce skuteczny w niszczeniu powoju, gdy zabieg wykonano na intensywnie rosnące i kwitnące rośliny. W takiej sytuacji znaczna część herbicydu transportowana była do organów podziemnych powodując ich zamieranie (dodano 06-12-2022).

Zwalczanie powoju jest bardzo trudne ze względu na niską wrażliwość gatunku na substancje aktywne oraz intensywnie rozwinięty system korzeniowy pozwalający na odrastanie po zabiegach mechanicznych. Wg niektórych źródeł aby efektywnie ograniczyć populację powoju polnego wymagane jest nawet pięcioletnie coroczne stosowanie odpowiednich herbicydów. Wielokrotna orka pozwala stopniowo wyczerpać substancje zapasowe zgromadzone w korzeniach i osłabić rośliny, jednak aby uzyskać zadowalający efekt zabiegi uprawowe należy prowadzić regularnie nawet przez kilka kolejnych sezonów.

W USA przeprowadzono badanie, w którym powój niszczono wykonując co 3 tygodnie orkę. Ustalono, że do wyeliminowania gatunku ze stanowiska niezbędnych było od 18 do 22 zabiegów uprawowych (dodano 07-10-2021).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje

Powój zawiera trującą konwolwulinę (łac. powój = convolvulus) na którą bardzo wrażliwe są konie.

Siewka powoju polnego, wrażliwa na zwalczanie

Siewka w stadium liścieni (dodano 04-02-2023).

Galeria zdjęć

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Malicki L., Berbeciowa C. 1986. Uptake of more important mineral components by common field weeds on loess soils. Acta Agrobot 31: 129-141.