Adiuwanty do herbicydów

piroksysulam

W literaturze krajowej (także w etykietach niektórych herbicydów) bywa podawana także nazwa piroksulam.

pyroxsulam (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd wprowadzony do sprzedaży w roku 2007 w Chile [2], w Polsce zarejestrowany pod koniec roku 2009.

Grupa chemiczna

triazolopirymidyny

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Piroksysulam pobierany jest przede wszystkim przez liście,  wykazuje również pewne działanie przez glebę.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Hamuje powstawanie aminokwasów rozgałęzionych. Pierwszym objawem działania jest zahamowanie wzrostu chwastów, kolejnym żółknięcie górnych liści do którego dochodzi na ogół po kilku dniach od zabiegu. Później górne liście stopniowo obumierają, a symptomy fitotoksycznego działania z czasem pojawiają się na całej roślinie. Do zamierania gatunków wrażliwych dochodzi zazwyczaj w 2-3 tygodnie po oprysku (w niesprzyjających warunkach do 6-9 tygodni) (aktualizacja 07-04-2017).
Zakres zalecanych temperatury do stosowania piroksysulamu zawiera się w przedziale 5-25ºC [3] (dodano 17-12-2016).

Skuteczność chwastobójcza*

Herbicyd  w dawce 75-90 g/ha:

 • Gatunki wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski.
  Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, bodziszek drobny, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, mak polny, fiołek polny.
  Chwasty odporne: chaber bławatek [4].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto ozime (aktualizacja 13-09-2022).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

1-15,2 dni w warunkach laboratoryjnych [1].

Rozkład piroksysulamu odbywa się głównie w wyniku działalności mikroorganizmów glebowych. Herbicyd jest degradowany najszybciej w glebach ubogich w substancje organiczną i w wyższym pH (jest wówczas słabiej wiązany i lepiej rozpuszczalny) (dodano 07-07-2017).

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 2000 mg/kg [1]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 18-09-2023):

 • Avoxa 50 EC (+ pinoksaden)
 • Corello (+ florasulam)
 • Koralit
 • Lancet Plus 125 WG (+ aminopyralid + florasulam)
 • Mover 75 WG
 • Nomad 75 WG
 • Palemon 75 WG
 • Prodamon
 • Rexade (+ halauksyfen metylu – Arylex + florasulam)
 • Tara (+ aminopyralid + florasulam)

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 18.04.2016].
2.
Crop Protection Monthly. http://www.crop-protection-monthly.co.uk/Archives/CPMNov2007.doc [dostęp 18.04.2016].
3. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.

4. Nomad 75 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 816/2015d z dnia 08.10.2015 r.