Adiuwanty do herbicydów

pikloram

pikloram wzór strukturalny

(ang. picloram)

Substancja odkryta w roku 1960, po raz pierwszy zarejestrowana w USA w 1963. Stosowana w czasie wojny w Wietnamie w mieszaninie z 2,4-D jako tzw. Agent White (mieszanka biała), do niszczenia dżungli oraz pól uprawnych.

Grupa chemiczna

pochodne kwasów pirydynokarboksylowych

Grupa HRAC

4 (dawniej O)

Drogi wnikania do roślin

liście i korzenie

Działanie

Pikloram to selektywny herbicyd przemieszczający się w roślinie (systemiczny). Zaburza równowagę hormonalną chwastów działając podobnie do auksyn, które są naturalnymi regulatorami wzrostu wytwarzanymi w roślinach (hormony roślinne). Niszczy szereg chwastów dwuliściennych rocznych i wieloletnich. W odpowiednio wysokich dawkach również niektóre roślinny drzewiaste (drzewa, krzewy). Zaobserwowano, że pikloram może być uwalniany do gleby z korzeni opryskanych roślin.

Deformacje oraz zahamowanie wzrostu roślin to pierwsze symptomy działania pikloramu (dodano 09-11-2019).

Niskie temperatury po wiosennej aplikacji pikloramu mogą spowodować, że płatki kwiatów rzepaku nie będą opadać po przekwitnięciu. Nie wpływa to jednak ujemnie na plonowanie [1] (dodano 08-03-2018).

Skuteczność chwastobójcza

chwasty wrażliwe*: np. rumian polny, maruna bezwonna, rumianek pospolity, przytulia czepna, ostrożeń polny, chaber bławatek [1].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania

rzepak ozimy i jary, gorczyca

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach polowych 20-49 dni, w badaniach laboratoryjnych nawet do 292 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

4012 mg/kg.

Wybrane preparaty

(aktualizacja 23-10-2023)

 • Astor 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Bakchus (+ halauksyfen metylu)
 • Bakchus plus (+ halauksyfen metylu)
 • Barka 334 SL (+ chlopyralid)
 • Basetto  (+ halauksyfen metylu)
 • Belkar (+ halauksyfen metylu)
 • Blast (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Chaco (+ chlopyralid)
 • Corvus (+ metazachlor + aminopyralid)
 • Curlew 334 SL (+ chlopyralid)
 • Cyklop 334 SL (+ chlopyralid)
 • Eliminator (+ halauksyfen metylu)
 • Gala 334 SL (+ chlopyralid)
 • Galera 334 SL (+ chlopyralid)
 • Iguana (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Kliper (+ metazachlor + aminopyralid)
 • Kolumb 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • LaDiva (+ halauksyfen metylu + aminopyralid)
 • Mozzar (+ halauksyfen metylu)
 • Navigator 360 SL (+ chlopyralid + aminopyralid)
 • Pikas 300 SL
 • Pixafen (+ halauksyfen metylu)
 • Raldico 300 SL
 • Spark (+ metazachlor + aminopyralid)
 • Zorro 300 SL
Przeczytaj także: Chwasty rumianowate w rzepaku można zwalczać wiosną

źródła:
1. Pikas 300 SL (Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-135/2017 z dnia 12.07.2017 r.)