Adiuwanty do herbicydów

Opłacalność stosowania herbicydów i biostymulatorów w ziemniaku

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach ocenili efektywność ekonomiczną stosowania zabiegów mechanicznych, herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka jadalnego odmiany Bartek.

Porównywano pięć sposobów stosowania zabiegów mechanicznych, aplikacji herbicydów i biostymulatorów, takich jak:

  • pielęgnacja wyłącznie mechaniczna (dwukrotne obredlanie oraz jednokrotne obredlanie z bronowaniem przed wschodami i dwukrotne obredlanie po wschodach) – obiekt kontrolny
  • do wschodów jednokrotne obredlanie + herbicyd (linuron + chlomazon),
  • do wschodów jednokrotne obredlanie + herbicyd (linuron + chlomazon), w końcowej fazie wschodów oraz podczas zakrywania międzyrzędzi biostymulator Kelpak SL
  • do wschodów dwukrotne obredlanie i jednokrotne obredlanie z bronowaniem, tuż przed wschodami herbicyd (metrybuzyna)
  • do wschodów dwukrotne obredlanie i jednokrotne obredlanie z bronowaniem, tuż przed wschodami herbicyd (metrybuzyna), w końcowej fazie wschodów oraz podczas zakrywania międzyrzędzi biostymulator  Asahi SL.

Plon zebrany z poletek pielęgnowanych chemiczno-mechanicznie (z dodatkiem biostymulatora lub bez) okazał się wyższy w porównaniu do poletek pielęgnowanych wyłącznie mechanicznie. Najlepszy efekt ekonomiczny oraz najwyższy plon uzyskano na obiekcie intensywnie pielęgnowanym mechanicznie, chronionym herbicydem (metrybuzyna) oraz po zastosowaniu biostymulatora Asahi SL.

źródło/więcej informacji

Zarzecka K., Gugała M., Grzywacz K. 2019. Opłacalność stosowania zabiegów mechanicznych, herbicydów i biostymulatorów w uprawie ziemniaka odmiany Bartek. Progress in Plant Protection 59 (2): 88-92.