Adiuwanty do herbicydów

Odchwaszczanie a zawartość białka w ziemniaku

ziemniaki zachwaszczone trawami

W doświadczeniu polowym badano wpływ różnych metod odchwaszczania na zawartość i plon białka surowego i właściwego w bulwach ziemniaka jadalnego z grupy wczesnych i średnio wczesnych (odmiany Irga i Fianna). Stosowanie herbicydów nie wpłynęło istotnie na zawartość białka surowego, jednak spowodowało zwiększenie udziału białka właściwego w białku surowym (w porównaniu do obiektu pielęgnowanego mechanicznie oraz do obiektu nieodchwaszczanego). Największą ilość białka właściwego odnotowano na poletkach doświadczalnych chronionych mieszaniną produktów zawierających metrybuzynę i rimsulfuron zastosowaną w terminie powschodowym.

więcej informacji:
Barbaś P., Sawicka B. 2017. Zawartość białka ogółem i właściwego w bulwach dwu odmian ziemniaka w zależności od metod odchwaszczania. Fragm. Agron. 34(1): 7–18

artykuł dostępny online na stronie wydawnictwa Fragmenta Agronomica.