Adiuwanty do herbicydów

Ocena fitotoksyczności MCPA w postaci cieczy jonowych dla pszenicy

W badaniu przeprowadzonym w stacji doświadczalnej IOR-PIB oceniono fitotoksyczność 4 herbicydowych cieczy jonowych zawierających anion MCPA dla pszenicy ozimej odmiany Ludwig.

Jako standard wykorzystano dostępne w handlu produkty z MCPA w formie estru i soli sodowo-potasowej. Ciecze jonowe spowodowały nieznaczne, przemijające uszkodzenia roślin (14 dni po zabiegu uszkodzenia nie były już widoczne). W pierwszym roku badań ciecz jonowa – HIL 2  spowodowała istotne statystycznie obniżenie plonu, natomiast w drugim roku niższy plon zaobserwowano na poletkach gdzie aplikowano ciecz HIL 3. W zebranym plonie nie wykryto pozostałości substancji czynnej (granica wykrywalności 0,005 mg/kg), nie odnotowano również wpływu zabiegów na  parametry jakościowe ziarna.

źródło/więcej informacji:
Jakubiak E. 2017. Ocena fitotoksycznego działania cieczy jonowych zawierających anion 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowy i ich pozostałości w uprawie pszenicy ozimej. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 57(4): w druku.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
autor zdjęcia: Pavlofox