Adiuwanty do herbicydów

Nowy trójketon do ochrony kukurydzy

W niektórych stanach USA do przed oraz powschodowej ochrony kukurydzy został zatwierdzony preparat Acuron (Syngenta) zawierający 4 substancje aktywne: atrazynę, S-metolachlor, mezotrion oraz nowość – bicyclopyrone. Bicyclopyrone jest herbicydem należącym do grupy trójketonów, działającym na chwasty jedno i dwuliścienne. Właściwości nowej substancji aktywnej są zbliżone do właściwości mezotrionu (również trójketon), jednak posiada ona nieco inne spektrum chwastobójcze.

 Źródło:
http://extension.psu.edu/plants/crops/news/2015/05/acuron-herbicide-receives-federal-registration