Adiuwanty do herbicydów

Nowy herbicyd dostępny już w 3 państwach UE

mak-polny-w-zbozu
Arylex TM to nowa substancja aktywna opracowana i zastrzeżona przez Dow AgroSciences, przeznaczona do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach jarych i ozimych, tj. pszenicy, pszenicy orkisz, jęczmieniu, życie i pszenżycie. Niedawno produkty zawierające nową substancję zostały zarejestrowane w niektórych państwach europejskich (Dania, Irlandia i Wielka Brytania). Arylex jest jedynym przedstawicielem nowej grupy chemicznej – arylpicolinates, ze względu na mechanizm działania zaliczony został do grupy HRAC O (regulatory wzrostu). Po pobraniu przez liście i korzenie gromadzi się we stożkach wzrostu, przenika do komórek i wiąże w jądrach komórkowych z receptorami auksyn. Efektem jest niekontrolowany wzrost oraz zaburzenia procesów życiowych roślin. Wrażliwe gatunki chwastów zamierają do kilku tygodni po zabiegu.

Arylex jest w dużym stopniu odporny na warunki pogodowe, opady występujące 1 godzinę po oprysku nie mają wpływu na skuteczność chwastobójczą. Działa efektywnie w szerokim przedziale temperatur.

źródło: http://arylex.eu/