Adiuwanty do herbicydów

lenacyl

lenacil (angielska nazwa zwyczajowa)

 Lenacyl został opisany w roku 1964. Pierwsza rejestracja w Polsce miała miejsce w roku 1967 [3].

Grupa chemiczna: pochodne uracylu

Grupa HRAC: C1

Drogi wnikania do roślin: korzenie

Działanie: Zaburza proces fotosyntezy, hamuje transport elektronów w fotosystemie II. Jest herbicydem działającym systemicznie (przemieszcza się w roślinach). Pierwszym symptomem działania lenacylu są chlorozy na dolnych liściach, przechodzące później w nekrozy. Chwasty mogą zamierać przed wzejściem (brak wschodów) (dodano 15-05-2020).
Minimalna temperatura powietrza do stosowania lenacylu to 10˚C, optymalna 12-20˚C, maksymalna 25˚C [5] (dodano 26-07-2017).

Skuteczność chwastobójcza *:

 • lenacyl 240g/ha:
  Chwasty wrażliwe np.: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity.
  Chwasty odporne np.: bodziszek drobny, ostrożeń polny i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się. [4]
 • lenacyl (dawki nie określono)
  Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowaty, redstówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny. [1, 3]

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy, burak ćwikłowy (aktualizacja 26-07-2017).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 18-88 dni w badaniach polowych, 11-18 dni w warunkach laboratoryjnych. [2]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): >5000 mg/kg [2]

Wybrane preparaty (aktualizacja 17-09-2018):

 • Beta Pro 209 OD (+ etofumesat + fenmedifam + desmedifam)
 • Betanal MaxxPro 209 OD (+ etofumesat + fenmedifam + desmedifam)
 • Iridion 500 SC
 • Venzar 500 SC
 • Venzar 80 WP

źródła:
1. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN, Warszawa, 276 ss.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 02.07.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Venzar 80 WP. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 464/2014d z dnia 03.12.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 80/2009 z dnia 17.06.2009 r.
5.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.