Adiuwanty do herbicydów

lenacyl

lenacil (angielska nazwa zwyczajowa)

Lenacyl został opisany w roku 1964. Pierwsza rejestracja w Polsce miała miejsce w roku 1967 [3].

Grupa chemiczna

pochodne uracylu

Grupa HRAC

5 (dawniej C1)

Drogi wnikania do roślin

korzenie

Działanie

Zaburza proces fotosyntezy, hamuje transport elektronów w fotosystemie II. Jest herbicydem działającym systemicznie (przemieszcza się w roślinach). Pierwszym symptomem działania lenacylu są chlorozy na dolnych liściach, przechodzące później w nekrozy. Chwasty mogą zamierać przed wzejściem (brak wschodów) (dodano 15-05-2020). Minimalna temperatura powietrza do stosowania lenacylu to 10˚C, optymalna 12-20˚C, maksymalna 25˚C [5] (dodano 26-07-2017).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*

lenacyl 240 g/ha
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity [4].

lenacyl 500 g/ha (przedstawione poniżej spektrum wrażliwości na środek dotyczy głównie skuteczności środka stosowanego w układzie dawek dzielonych)
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, jasnota purpurowa, jasnota różowa,
niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest powojowy (rdestówka powojowata), rdest ptasi, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa [6] (dodano 27-09-2022).

lenacyl (dawki nie określono)
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowaty, redstówka powojowata (dawniej rdest powojowy), rumian polny, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny. [1, 3]

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

burak cukrowy, burak ćwikłowy (aktualizacja 26-07-2017)

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

18-88 dni w badaniach polowych, 11-18 dni w warunkach laboratoryjnych. [2]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

>5000 mg/kg [2]

Przeczytaj także: Kukurydzę warto odchwaścić szybko!

Wybrane preparaty

(aktualizacja 13-12-2022):

  • Iridion 500 SC
  • Safari DuoActive 78,5 WG (+ triflusulfuron metylu)
  • Venzar 500 SC
  • Venzar 80 WP

źródła:
1. Adamczewski K. 2014. Odporność chwastów na herbicydy. PWN, Warszawa, 276 ss.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 02.07.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Venzar 80 WP. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 464/2014d z dnia 03.12.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 80/2009 z dnia 17.06.2009 r.
5.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
6.  Venzar 500 SC. Załącznik do decyzji MRiRW nr R 799/2020d z dnia 05 .11.2020 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R 225/2016 z dnia 28.11.2016 r.