Adiuwanty do herbicydów

Kozy pomogą w walce z trzciną

Pospolicie występująca na terenie naszego kraju trzcina pospolita (Phragmites australis) jest poważnym problemem m.in. w Ameryce Północnej. Gatunek został tam zawleczony z Europy w XVIII wieku i zdołał szybko się rozprzestrzenić. Tworzy monokultury na terenach podmokłych, wypierając gatunki rodzime. Niestety, jak dotąd nie znaleziono skutecznych metod eliminowania gatunku. Okazuje się, że doskonałą bronią do walki trzciną mogą okazać się kozy. Z badań polowych wynika, że para tych zwierząt wypasana na powierzchni 340m2 przez 2-4 tygodnie, redukuje pokrycie gleby przez trzcinę z 94% do 21%.

Źródło:
Silliman B.R., Mozdzer T., Angelini C., Brundage J.E., Esselink P., Bakker J.P., Gedan K.B., van de Koppel J., Baldwin A.H.
2014. Livestock as a potential biological control agent for an invasive wetland plant. PeerJ2:e567
http://dx.doi.org/10.7717/peerj.567

Leave a Reply