kąkol polny

Kąkol polny – kwitnienie (dodano 06-02-2018).

Agrostemma githago L.
Nazwa angielska:
common corn-cockle
Rodzina: goździkowate (Caryophyllaceae)

Wygląd, cechy szczególne: Łodyga do 100 cm wysokości, w górnej części rozgałęziona. Liście równowąskolancetowate, omszone, naprzeciwlegle ustawione. Na łodydze oraz liściach obecne długie, miękkie włosy (aktualizacja 10-06-2020). Kwiaty na długich szypułkach, płatki purpurowoczerwone, działki kielicha długie i ostre. Owoc – jednokomorowa torebka. Nasion ciemne, nerkowate lub kuliste, brodawkowane, średnicy około 3 mm.

 Okres kwitnienia: czerwiec-lipiec

Liść kąkolu polnego (dodano 10-06-2020).

Cykl życiowy, biologia: Gatunek jednoroczny jary lub zimujący. Siewki pojawiają się na plantacjach przede wszystkim jesienią, rzadziej wiosną (dodano 10-09-2019). Pojedyncza roślina może wytworzyć do 2,5-3 tysięcy nasion. W zależności od warunków nasiona kąkolu mogą na ogół przetrwać w glebie od 1 do 5 lat. W badaniach przeprowadzonych w USA nasiona kąkolu przechowywane przez 5 lat „na sucho” (bez gleby) utrzymały żywotność na poziomie 62%, natomiast przetrzymywane w glebie piaszczystej lub gliniastej utraciły całkowicie żywotność już po 1 roku (aktualizacja 12-10-2017).

Występowanie, szkodliwość: Kąkol polny dawniej miał bardzo duże znaczenie jako chwast zbóż ozimych oraz w mniejszym stopniu jarych. Obecnie jest rzadko spotykany, w Polsce należy do gatunków narażonych na wymarcie. Straty plonu ziarna pszenicy ozimej (USA, Oregon) spowodowane konkurencją kąkolu trwającą cały okres wegetacji w nasileniu 170, 220, 340 roślin na 1m2 wynosiły 44, 60 i 76%.
Nasiona kąkolu zawierają bardzo dużo saponin (nawet do 7%), spożycie ich może powodować m.in. mdłości, wymioty, bóle i zawroty głowy. U osób wrażliwych może dojść do wzrostu temperatury ciała oraz zaburzeń oddychania [2] (dodano 22-10-2018).

Siewka kąkolu w stadium liścieni (dodano 20-04-2018).

Typowe warunki siedliskowe [1]:
wskaźnik świetlny: pełne światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby umiarkowanie ubogie – zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7)

Zwalczanie kąkola polnego (wrażliwość na substancje aktywne) np.*: Skuteczność 95-100%:
chlorosulfuron, 2,4-D + dikamba, bromoksynil + dikamba + MCPA, bromoksynil + linuron.
*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

źródła:
1. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.
2. Mical A.H., Chwełatiuk E. 2001. Mity i prawdy o niektórych roślinach. Kosmos, 50: 69-72.