Adiuwanty do herbicydów

jodosulfuron metylosodowy

iodosulfuron-methyl-sodium (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd opisany po raz pierwszy w roku 1999 [4]. W Polsce zarejestrowany w roku 2000 [3].

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomcznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez korzenie oraz liście chwastów.

Działanie

Herbicyd przemieszczający się w roślinie (działanie systemiczne). Blokuje działanie enzymu ALS/AHAS (syntaza acetylomleczanowa lub syntaza kwasu acetylohydroksylowego), który jest niezbędny podczas powstawania aminokwasów rozgałęzionych. Niedobór aminokwasów prowadzi do zahamowania syntezy białek. Gatunki wrażliwe przestają rosnąć, pojawiają się chlorozy lub czerwienienia liści, a później nekrozy (aktualizacja 27-09-2018). Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 14-18 dni, jednak w mniej sprzyjających warunkach do całkowitego obumarcia chwastów dochodzi nawet 6 tygodni po zabiegu.
Herbicyd wnika do roślin po 2 godzinach od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym czasie nie wnikają ujemnie na jego działanie (dane dla produktu Huzar 05 WG) [2] (dodano 17-01-2019).

Objawy działania mieszaniny herbicydów blokujących działanie enzymu ALS/AHAS (jodosulfuron metylosodowy + foramsulfuron + tienkarbazon metylu). Zdjęcie wykonano ok. 10 dni po zabiegu (dodano 27-09-2018).

Skuteczność chwastobójcza*

 • w dawce 7,5-10 g/ha:
  Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, krzywoszyj polny, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik polny, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, rzodkiewnik pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne [2].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo
Przeczytaj także: Zwalczanie miotły zbożowej w zbożach jest coraz trudniejsze

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień jary i ozimy (aktualizacja 28-07-2023), kukurydza, pszenica jara i ozima, pszenżyto jare i ozime, żyto.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach polowych 9-15 dni, w warunkach laboratoryjnych 1-22 dni [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

2678 mg/kg [4]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 30-11-2021):

 • Alister Grande 190 OD (+ diflufenikan + mezosulfuron metylowy)
 • Anthology 12 OD (+ mezosulfuron metylowy)
 • Aprilia 12 OD  (+ mezosulfuron metylowy)
 • Atlantis 12 OD (+ mezosulfuron metylowy)
 • Atlantis Star (+ mezosulfuron metylowy + tienkarbazon metylu)
 • Furion 100 OD
 • Galaxo 150 WG (+ florasulam + tribenuron metylu)
 • Herpende 150 WG (+ florasulam + tribenuron metylu)
 • Huzar Activ 387 OD (+ 2,4-D)
 • Huzar Activ Plus (+ 2,4-D + tienkarbazon metylu)
 • Logo 310 WG (+ foramsulfuron)
 • Maister 310 WG (+ foramsulfuron)
 • Maister Power 42,5 OD (+ foramsulfuron + tienkarbazon metylu)
 • Mepengo 150 WG (+ florasulam + tribenuron metylu)
 • Ranger 100 OD
 • Sebbus 125 OD (+ amidosulfuron)
 • Sekator 125 OD (+ amidosulfuron)
 • Sekator Plus (+ 2,4-D + amidosulfuron)
 • Valdor Flex (+ diflufenikan)
 • Yodo 100 OD
 • Zeus 208 WG (+ propoksykarbazon sodu + amidosulfuron)
Przeczytaj także: Nieskuteczny oprysk na chwasty w zbożach ozimych? Może to przez biotypy odporne?

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.09.2015].
2. Huzar 05 WG. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-35/2010 z dnia 19.04.2010 r.
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.