Adiuwanty do herbicydów

Herbicydy i biostymulatory a zdrowotność ziemniaka

Do najgroźniejszych chorób ziemniaka należy rizoktonioza, której sprawcą jest grzyb Thanatephorus cucumeris i jego stadium strzępkowe Rhizoctonia solani. Patogen ten może rozwijać się na bulwach i roślinach przez cały okres wegetacji. Występuje w różnych fazach rozwoju ziemniaka w trzech formach: zgnilizna kiełków, próchnienie podstawy łodyg i ospowatość bulw.

W badaniu polowym przeprowadzonych w Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oceniono wpływ herbicydu oraz biostymulatorów stosowanych łącznie z herbicydem na występowanie rizoktoniozy na bulwach dwóch odmian ziemniaka (Malaga i Oberon).

W doświadczeniu porównano pięć sposobów pielęgnacji:

  • pielęgnacja mechaniczna – obiekt kontrolny (do wschodów 3-krotne obredlanie i obredlanie z bronowaniem; po wschodach 2-krotne obredlanie),
  • pielęgnacja mechaniczno-chemiczna (do wschodów 2 razy obredlanie, a po ostatnim obredlaniu (na około 7 dni przed pierwszymi wschodami) oprysk herbicydem (chlomazon + metrybuzyna)),
  • pielęgnacja mechaniczno-chemiczna (do wschodów 2 razy obredlanie, a po ostatnim obredlaniu (na około 7 dni przed pierwszymi wschodami) oprysk herbicydem (chlomazon + metrybuzyna); następnie oprysk biostymulatorem (PlonoStart) przeprowadzony w dwóch terminach),
  • pielęgnacja mechaniczno-chemiczna (do wschodów 2 razy obredlanie, a po ostatnim obredlaniu (na około 7 dni przed pierwszymi wschodami) oprysk herbicydem (chlomazon + metrybuzyna); następnie oprysk biostymulatorem (Aminoplant) przeprowadzony w dwóch terminach),
  • pielęgnacja mechaniczno-chemiczna (do wschodów 2 razy obredlanie, a po ostatnim obredlaniu (na około 7 dni przed pierwszymi wschodami) oprysk herbicydem (chlomazon + metrybuzyna); następnie oprysk biostymulatorem (Agro-Sorb Folium) przeprowadzony w dwóch terminach).

Wykazano, że wykorzystanie pielęgnacji mechaniczno-chemicznej ograniczyło średni stopień porażenia bulw ziemniaka rizoktoniozą w porównaniu do pielęgnacji wyłącznie mechanicznej.

Procentowy udział bulw z objawami rizoktoniozy, średni stopień porażenia próby i stopień porażenia bulw nie zależał istotnie od uprawianych odmian. Odmiana Malaga charakteryzowała się jednak mniejszym procentowym udziałem i stopniem porażenia próby.

źródło:
Zarzecka K., Gugała M., Mystkowska I., Sikorska A. 2021. Wpływ herbicydu i herbicydu z biostymulatorami na porażenie przez Rhizoctonia solani wybranych odmian ziemniaka. Progress in Plant Protection 61 (3): 253-259.