Adiuwanty do herbicydów

Herbicyd i retardant to nie zawsze dobre połączenie

Na wartość technologiczną ziarna pszenicy wywiera wpływ szereg czynników. Poza cechami odmianowymi duże znaczenie ma m.in. przebieg pogody oraz przeprowadzone zabiegi agrotechniczne. Z wielu badań wynika, że aplikacja herbicydów oraz retardantów może obniżyć jakość ziarna, jednak pojawiają się również doniesienia, że środki te nie wywierają wpływu, a nawet zwiększają wartość technologiczną plonu.

Naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin – PIB przeprowadzili badanie, którego celem było określenie wpływu łącznego stosowania pinoksadenu z retardantami wzrostu na wybrane parametry jakościowe ziarna pszenicy ozimej odmiany Alcazar.

Ustalono, że oprysk herbicydem wywarł korzystny wpływ na zawartość białka, glutenu oraz na współczynnik Zeleneg’o. Łączne zastosowanie pinoksadenu z chlorkiem chloromekwatu (CCC) lub z proheksadionem wapnia nie wpłynęło istotnie na wartość technologiczną ziarna. Natomiast aplikacja mieszaniny pinoksaden + trineksapak etylu obniżyła jakość plonu. Po zabiegu taką kombinacją odnotowano nieznacznie mniejszą zawartość białka, glutenu oraz niższe wartości wskaźnika sedymentacyjnego Zelene’go w porównaniu do obiektów doświadczalnych gdzie preparaty stosowano oddzielnie.

 źródło/więcej informacji:
Miziniak W., Matysiak K., Kiniec A. 2018. Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 58(3): 203–208.

(pełna wersja publikacji dostępna na stronie wydawnictwa Progress in Plant Protection)
foto. Pixabay