Adiuwanty do herbicydów

halauksyfen metylu (Arylex)


halauxifen-methyl (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd po raz pierwszy zarejestrowany w roku 2014 (m.in. w Kanadzie), w Polsce dostępny od sezonu 2018 (Pixxaro).

Grupa chemiczna: związki arylopikolinowe

Grupa HRAC: O

Drogi wnikania do roślin: Halauksyfen metylu (Arylex™) pobierany jest przez liście oraz, w mniejszym stopniu przez korzenie roślin.

Działanie: Substancja działająca systemicznie, zaburza równowagę hormonalną roślin naśladując działanie auksyn. Przyłącza się do receptorów auksyn znajdujących się w jądrach komórkowych. W kilka godzin do kilku dni po zabiegu widoczne są pierwsze objawy działania takie jak: zahamowanie wzrostu roślin, deformacje łodyg i ogonków liści oraz chlorozy. Chwasty zamierają najczęściej po kilku tygodniach. Halauksyfen metylu może być stosowany w szerokim przedziale temperatur od 2°C do 25°C [3] (dodano 04-01-2020).

Skuteczność chwastobójcza *:
• halauksyfen metylu (Arylex™) w dawce 6g/ha [1]:
Gatunki wrażliwe (skuteczność zwalczania min. 85%): przytulia czepna, jasnota purpurowa, dymnica pospolita, bodziszki, niezapominajka polna, mak polny, tasznik pospolity, chaber bławatek, komosa biała, poziewnik szorstki, gwiazdnica pospolita.

Niektóre gatunki chwastów, które są bardzo wrażliwe na działanie tego herbicydu, np. przytulia czepna, dymnica pospolita i jasnota purpurowa są niszczone w zaawansowanych stadiach rozwoju [3] (dodano 04-01-2020).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania: pszenica ozima i jara, pszenica twarda ozima i jara, pszenica orkiszowa ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, żyto jare, pszenżyto ozime i jare, rzepak ozimy (dodano 06-12-2018).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 43 dni w badaniach polowych, 1,3 dnia w warunkach laboratoryjnych [2]

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000mg/kg [2]

Przeczytaj także: Co na chwasty w rzepaku? Wiosenne zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym

Wybrane preparaty (aktualizacja 11-06-2019):

  • Belkar (+ pikloram)
  • GF-2573
  • Korvetto (+ chlopyralid)
  • Mattera (+ florasulam)
  • Mozzar (+ pikloram)
  • Pixxaro (+ fluroksypyr-meptyl)
  • Quelex (+ florasulam)
  • Renitar (+ florasulam)
  • Rexade (piroksysulam + florasulam)
  • Zypar (+ florasulam)

źródła:
1. Dzikowski M., Becker J., Larelle D., Kamerichs B., Gast R. 2016. ArylexTM active – new herbicide active and base for new cereals herbicides: ZyparTM and Pixxaro™ EC to control wide range of broadleaf weeds in cereals in Europe. Julius-Kuhn-Archiv 452: 297-304.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 13-07-2018].
3. GF-2573. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 3/2019 z dnia 21.01.2019 r.