Adiuwanty do herbicydów

fluroksypyr

fluroksypyrfluroxypyr (angielska nazwa zwyczajowa)
Herbicyd opisany w literaturze światowej w roku 1983 [4], w Polsce zarejestrowany w roku 1987 [3].

Grupa chemiczna

pochodne kwasu pirydynokarboksylowego

Grupa HRAC

4 (dawniej O)

Drogi wnikania do roślin

Fluroksypyr jest wchłaniany głównie przez liście chwastów. W pewnym stopniu może być również pobierany przez korzenie, lecz ta droga wnikania do roślin ma bardzo niewielkie znaczenie praktyczne (dodano 18-09-2018).

Działanie

Zaburza równowagę hormonalną roślin imitując działanie kwasu indolilo-3-octowego (IAA) – naturalnej auksyny regulującej wzrost i rozwój roślin. Zakłóca także metabolizm azotu oraz produkcję enzymów roślinnych (dodano 07-07-2021). Pierwsze objawy działania fluroksypyru są zazwyczaj widoczne 2-3 dni po zabiegu. Zamieranie gatunków wrażliwych następuje na ogół po 5-10 dniach. Temperatura minimalna dla działania tej substancji to 7-8˚C, optymalna 15-20˚C, maksymalna 22˚C [5] (aktualizacja 17-08-2017).

Skuteczność chwastobójcza*

Fluroksypyr zastosowany w odpowiedniej dawce niszczy przytulię czepną w każdym stadium jej rozwoju.

 • Herbicyd  w dawce 150-200 g/ha:
  Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik polny, przytulia czepna, rumian polny, szarłat szorstki, tobołki polne.
  Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, samosiewy rzepaku, stulicha psia [2].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Przykładowe możliwości zastosowania

pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto, owies, pszenica orkisz, kukurydza, plantacje nasienne traw, użytki zielone (łąki i pastwiska), trawniki, murawa (aktualizacja 29-06-2020).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

51 dni – przeciętnie w warunkach polowych, 13,1 dni – przeciętnie w warunkach laboratoryjnych [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

2405 mg/kg [4].

Wybrane preparaty

 • Aloksypyr 250 EC
 • Bofix 260 EW (+ MCPA + chlopyralid)
 • Fernando Forte 300 EC (+ trichlopyr)
 • Fluroherb 200 EC
 • Flurostar 200 EC
 • Fluroxane 200 EC
 • Fluxyr 200 EC
 • Galaper 200 EC
 • Galarane 200 EC
 • GalGone EC
 • Gold 450 EC (+ 2,4-D)
 • HELM-Flurox 200 EC
 • Herbistar 200 EC
 • Hudson 200 EC
 • Hurler 200 EC
 • Jackdow 200 EC
 • Mniszek Ultra 070 EW (+ MCPA + chlopyralid)
 • Mniszek Ultra Hobby AL (+ MCPA + chlopyralid)
 • Saroksypyr 250 EC
 • Scalar 200 EC
 • Stamigan 200 EC
 • Starane 250 EC
 • Starane Trawniki (+ MCPA + chlopyralid)
 • Tamigan 250 EC
 • Taran 250 EC
 • Tomigan 250 EC
 • Tomigan Forte 102,5 SE (+ florasulam)
 • Wikary 200 EC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database).
http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 29.09.2016].
2. Starane 250 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MriRW nr R- 100/2015d z dnia 13.02.2015 r.
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Tomlin C. D. S.
(red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5.  Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.