Adiuwanty do herbicydów

fenoksaprop-P-etylu

fenoxaprop-P-ethyl (ang.)

Enancjomer fenoksapropu o działaniu chwastobójczym został opisany po raz pierwszy w roku 1989.

Grupa chemiczna

arylofenoksykwasy

Grupa HRAC

1 (dawniej A)

Drogi wnikania do roślin

Głównie przez liście roślin.

Działanie

Selektywny herbicyd działający kontaktowo oraz systemicznie. Szacuje się, że tylko około 2% substancji pobranej przez liście podlega translokacji w roślinie (dodano 10-07-2017). Blokuje syntezę kwasów tłuszczowych. Przeznaczony przede wszystkim do zwalczania chwastów jednorocznych jednoliściennych.
Pierwszym objawem działania jest zahamowanie wzrostu chwastów, później pojawiają się czerwone przebarwienia liści, chlorozy i nekrozy. Obumieranie roślin rozpoczyna się wierzchołków wzrostu (dodano 17-11-2017).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza

Chwasty wrażliwe*: np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny.

Na terenie Polski wykryto obecność biotypów miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz owsa głuchego uodpornionych na działanie fenoksapropu-P-etylu.

W latach 2017-2019 w południowo-zachodnim regionie kraju stwierdzono potencjalne uodpornienie wszystkich przebadanych biotypów wyczyńca na fenoksaprop-P-etylu [1] (dodano 17-07-2021).

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime (aktualizacja 07-12-2020)

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 0,3-0,6 dnia, w badaniach polowych 0,28-0,34 dnia, inne źródła podają 10,5 dnia

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

3150-4000 mg/kg

Przeczytaj także: Zwalczanie miotły zbożowej w zbożach jest coraz trudniejsze

Wybrane preparaty zawierające fenoksaprop-P-etylu

(aktualizacja 07-12-2020)

 • Fantom 069 EW
 • Feniks 069 EW
 • Fenoksaprop 069 EW
 • Fenoxinn 110 EC
 • Fenuxar 69 EW
 • Flash 069 EW
 • Foxtrot 069 EW
 • Herbos 110 EC
 • Hermes 069 EW
 • Monarchi 110 EC
 • Norton 069 EW
 • Puma Uniwersal 069 EW
 • Pumex 069 EW
 • Rumba 069 EW
 • Sarfenox 69 EW
 • Sharfen

źródła:
1. Parylak D., Pytlarz E., Kuc P., Tendziagolska E., Wacławowicz R. 2020. Zagrożenie wyczyńcem polnym (Alopecurus myosuroides) odpornym na herbicydy w południowo-zachodniej Polsce. s 129. Streszczenia. 60. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Poznań, 11–13 lutego 2020, 215 ss.