Adiuwanty do herbicydów

fenoksaprop-P-etylu

fenoxaprop-P-ethyl (ang.)

Enancjomer fenoksapropu o działaniu chwastobójczym został opisany po raz pierwszy w roku 1989.

Grupa chemiczna

arylofenoksykwasy

Grupa HRAC

A

Drogi wnikania do roślin

Głównie przez liście roślin.

Zwalczanie chwastów Innvigo

Działanie

Selektywny herbicyd działający kontaktowo oraz systemicznie. Szacuje się, że tylko około 2% substancji pobranej przez liście podlega translokacji w roślinie (dodano 10-07-2017). Blokuje syntezę kwasów tłuszczowych. Przeznaczony przede wszystkim do zwalczania chwastów jednorocznych jednoliściennych.
Pierwszym objawem działania jest zahamowanie wzrostu chwastów, później pojawiają się czerwone przebarwienia liści, chlorozy i nekrozy. Obumieranie roślin rozpoczyna się wierzchołków wzrostu (dodano 17-11-2017).

Skuteczność chwastobójcza

Chwasty wrażliwe*: np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny.

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

jęczmień jary, jęczmień ozimy, pszenica jara, pszenica ozima, pszenżyto ozime (aktualizacja 07-12-2020)

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych 0,3-0,6 dnia, w badaniach polowych 0,28-0,34 dnia, inne źródła podają 10,5 dnia

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

3150-4000 mg/kg

Wybrane preparaty zawierające fenoksaprop-P-etylu

(aktualizacja 07-12-2020)

 • Fantom 069 EW
 • Feniks 069 EW
 • Fenoksaprop 069 EW
 • Fenoxinn 110 EC
 • Fenuxar 69 EW
 • Flash 069 EW
 • Foxtrot 069 EW
 • Herbos 110 EC
 • Hermes 069 EW
 • Monarchi 110 EC
 • Norton 069 EW
 • Puma Uniwersal 069 EW
 • Pumex 069 EW
 • Rumba 069 EW
 • Sarfenox 69 EW
 • Sharfen