Adiuwanty do herbicydów

etametsulfuron

ethametsulfuron-methyl (angielska nazwa zwyczajowa)

Substancja wycofana z użycia.
Herbicyd odkryty w roku 1982 [3], do sprzedaży wprowadzony w 1989 [4].

Grupa chemiczna

pochodne sulfonylomocznika

Grupa HRAC

2 (dawniej B)

Drogi wnikania do roślin

Etametsulfuron metylu pobierany jest głównie przez liście, w niewielkim stopniu przez korzenie roślin.

Działanie

Hamuje syntezę aminokwasów rozgałęzionych, co prowadzi do zablokowania podziałów komórkowych. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zabiegu. Obumieranie tkanek chwastów rozpoczyna się (w zależności od warunków) 1-3 tygodni później.

Skuteczność chwastobójcza*

Etametsufluron metylu + adiuwant (18,75 g/ha + 0,1%):
skuteczność co najmniej 80%: bodziszek drobny, bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, rumianek pospolity, stulicha psia, stulisz lekarski, tasznik pospolity, tobołki polne [1].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

rzepak ozimy

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

9,4-71,9 dni w warunkach polowych, 24,2-70,9 dni w warunkach laboratoryjnych [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

> 5000 mg/kg [4]

Wybrane preparaty

  • Clayton Bolero
  • Olleas 75 WG
  • Salsa 75 WG

źródła:
1. Drobny H. G., Schlang N. 2012. SALSA® (Ethametsulfuron-methyl 75% WG): a novel selective herbicide for oilseed rape in Europe. Julius-Kühn-Archiv 434 (2): 540-543.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.08.2015].
3. Parsons I. M. 1987. Use of DPX-A7881 for weed control in spring oilseed rape in Canada. 1987 Proceedings British Crop Protection Conference, Weeds 2-7: 809-814.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.