Adiuwanty do herbicydów

etametsulfuron

ethametsulfuron-methyl (angielska nazwa zwyczajowa)

 Herbicyd odkryty w roku 1982 [3], do sprzedaży wprowadzony w 1989 [4].

 Grupa chemiczna: pochodne sulfonylomocznika

 Grupa HRAC: B

 Drogi wnikania do roślin: Etametsulfuron metylu pobierany jest głównie przez liście, w niewielkim stopniu przez korzenie roślin.

 Mechanizm działania: Hamuje syntezę aminokwasów rozgałęzionych, co prowadzi do zablokowania podziałów komórkowych. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zabiegu. Obumieranie tkanek chwastów rozpoczyna się (w zależności od warunków) 1-3 tygodni później.

 Skuteczność chwastobójcza *:

  • etametsufluron metylu + adiuwant (18,75 g/ha + 0,1%):
    Skuteczność co najmniej 80%: bodziszek drobny, bodziszek kosmaty, bodziszek porozcinany, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, niezapominajka polna, rumianek pospolity, stulicha psia, stulisz lekarski, tasznik pospolity, tobołki polne [1].

 *Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 Przykładowe możliwości zastosowania: rzepak ozimy

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 9,4-71,9 dni w warunkach polowych, 24,2-70,9 dni w warunkach laboratoryjnych [2].

 Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 5000 mg/kg [4]

Wybrane preparaty:

  • Clayton Bolero
  • Olleas 75 WG
  • Salsa 75 WG

źródła:
1. Drobny H. G., Schlang N. 2012. SALSA® (Ethametsulfuron-methyl 75% WG): a novel selective herbicide for oilseed rape in Europe. Julius-Kühn-Archiv 434 (2): 540-543.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.08.2015].
3. Parsons I. M. 1987. Use of DPX-A7881 for weed control in spring oilseed rape in Canada. 1987 Proceedings British Crop Protection Conference, Weeds 2-7: 809-814.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.