Adiuwanty do herbicydów

dimetachlor

dimethachlor (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd opisany i wprowadzony na rynek w roku 1977 (4). W Polsce pierwszy środek zawierający dimetachlor zarejestrowano w roku 1984 (2).

Grupa chemiczna

chloroacetanilidy

Grupa HRAC

15 (dawniej K3)

Drogi wnikania do roślin

Herbicyd pobierany przede wszystkim przez pędy kiełkujących chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie.

Mechanizm działania

Blokuje enzymy biorące udział w syntezie kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych, co prowadzi do zahamowania podziałów komórkowych.

Skuteczność chwastobójcza*

GATUNKI WRAŻLIWE
np. bodziszki, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, wiechlina roczna [3, 5] (aktualizacja 11-07-2023).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

rzepak jary i ozimy

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

w badaniach laboratoryjnych średnio 6,5 dni, w badaniach polowych średnio 3,2 dni [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

1600 mg/kg [1]

Wybrane preparaty

(aktualizacja 02-04-2020):

  • Brasan 540 EC (+ chlomazon)
  • Colozor Trio (+ napropamid + chlomazon)
  • Colozor Uno
  • Teridox 500 EC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.09.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Teridox 500 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-65/2008 z dnia 23.09.2008 r.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.
5. Teridox 500 EC. Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R – 989/2022d z dnia 05.12.2022 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R- 29/2016 z dnia 08.02.2016 r