Adiuwanty do herbicydów

dimetachlor

dimethachlor (angielska nazwa zwyczajowa)

Herbicyd opisany i wprowadzony na rynek w roku 1977 (4). W Polsce pierwszy środek zawierający dimetachlor zarejestrowano w roku 1984 (2).

Grupa chemiczna: chloroacetanilidy

Grupa HRAC: 15 (dawniej K3)

Drogi wnikania do roślin: Herbicyd pobierany przede wszystkim przez pędy kiełkujących chwastów, w mniejszym stopniu przez korzenie.

Mechanizm działania: Blokuje enzymy biorące udział w syntezie kwasów tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych, co prowadzi do zahamowania podziałów komórkowych.

Skuteczność chwastobójcza *:

 • w dawce 1000 g/ha:
  Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, rumian polny, rumianek pospolity, wiechlina roczna.
  Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, maki, rzodkiew świrzepa, samosiewy zbóż.
  Chwasty odporne np.: fiołek polny, ostrożeń polny, perz właściwy, przytulia czepna. [3].

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: rzepak jary i ozimy

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach laboratoryjnych średnio 6,5 dni, w badaniach polowych średnio 3,2 dni [1].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 1600 mg/kg [1]

Wybrane preparaty (aktualizacja 02-04-2020):

 • Brasan 540 EC (+ chlomazon)
 • Colozor Trio (+ napropamid + chlomazon)
 • Colozor Uno
 • Teridox 500 EC

źródła:
1. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 24.09.2015].
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3. Teridox 500 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-238/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-65/2008 z dnia 23.09.2008 r.
4. Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.