cykloksydym

cykloksydym
(ang. cycloxydim)

Herbicyd odkryty w roku 1983. Po raz pierwszy wprowadzony do sprzedaży w 1989 (Francja). W Polsce cykloksydym został autoryzowany w 1994 (aktualizacja 30-08-2017). Przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych (graminicyd). W kukurydzy cykloksydym można stosować jedynie w odmianach posiadających gen odporności na tę substancję. Informacji o odmianach kukurydzy tolerujących cykloksydym udziela firma BASF Polska Sp. z o. o.

Grupa chemiczna: cykloheksanodiony

Grupa HRAC: A

Drogi wnikania do roślin: liście

Działanie: Cykloksydym hamuje proces mitozy oraz syntezę kwasów tłuszczowych, poprzez zablokowanie działania karboksylazy acetylo-CoA.
Pierwszymi objawami działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu pędów oraz czerwonawe przebarwienia liści. Następnie liście żółkną, a później stopniowo zasychają. Pierwsze symptomy widoczne są zazwyczaj 4-5 dni po zabiegu, gatunki wrażliwe zamierają po 3-6 tygodniach (dodano 07-05-2017).
Temperatura minimalna dla działania cykloksydymu to 5-8˚C, optymalna 15-25˚C, maksymalna 25˚C [2] (aktualizacja 30-08-2017).

Skuteczność chwastobójcza*:

Chwasty wrażliwe: np. chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, sorgo alepskie, samosiewy zbóż, stokłosa polna, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, włośnica ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała. Do zwalczania chwastów jednorocznych na ogół zaleca się dawkę 100-200 g/ha, a wieloletnich 400-500 g/ha [1] (aktualizacja 14-11-2016).

Perz właściwy (do fazy pierwszego kolanka 31 BBCH) jest gatunkiem średnio wrażliwym na cykloksydym stosowany w dawce 400-500 g/ha [3] (dodano 14-04-2020).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: burak cukrowy, rzepak ozimy i jary,  słonecznik, ziemniak, len, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona, bób, soja, fasola szparagowa, marchew, sałata głowiasta, por, cebula siedmiolatka, kalafior, szpinak, truskawka,
plantacje nasienne lucerny, rośliny ozdobne, kukurydza (tylko odmiany tolerancyjne na cykloksydym) (aktualizacja 14-11-2016).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): 5 dni w badaniach polowych, w warunkach laboratoryjnych 0,2 – 2,6 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): ok. 5000 mg/kg

Wybrane prepraraty:
•    Focus Ultra 100 EC

źródła:
1. Focus 100 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 136/2016 z dnia 23.05.2016 r.
2. Zalecenia Ochrony Roślin na lata 2010/2011. Cz. I. Wykaz środków ochrony roślin. 2010. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 267 ss.
3. Focus 100 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.