Adiuwanty do herbicydów

COMPO Herbistop, Django, Fidox, Kerb, Venzar i Vima propachizafop

COMPO Herbistop i COMPO Herbistop Spray – to preparaty nieselektywne zawierające kwas pelargonowy, przeznaczone do niszczenia chwastów jedno- i dwuliściennych w amatorskiej uprawie roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych. Produkty można także wykorzystać do eliminowania mchów w uprawie drzew i krzewów owocowych oraz likwidacji mchów i glonów na ścieżkach i placach obsadzonych roślinami drzewiastymi.

 Django 700 SC (nowe zezwolenie), Django-ONE – herbicydy zawierające metamitron, przeznaczony do eliminowania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

 Fidox 800 EC – to preparat zawierający prosulfokarb, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawie pszenicy ozimej i ziemniaków.

Kerb 400 SC – preparat zawierający propyzamid, przeznaczone do zwalczania niektórych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sałacie, endywii, cykorii liściowej głowiastej (Radicchio), cykorii sałatowej – uprawianych w gruncie oraz w rzepaku ozimym i jabłoni.

Venzar 500 SC i Venzar 80 WP (nowe zezwolenia) – herbicydy zawierające lenacyl, przeznaczone do zwalczania chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym.

Vima propachizafop – preparat zawierający propachizafop, przeznaczony do niszczenia perzu właściwego, samosiewow zboż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych.

 na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 09-04-2017)