chlorotoluron

chlorotoluron – angielska nazwa zwyczajowa.

 Herbicyd opisany w literaturze po raz pierwszy w roku 1969.

 Grupa chemiczna: pochodne mocznika

 Grupa HRAC: C2

 Drogi wnikania do roślin: Chlorotoluron pobierany jest przez korzenie i liście.

 Działanie: Herbicyd o ograniczonych możliwościach przemieszczania się w roślinie. Blokuje proces fotosyntezy w skutek hamowaniu transportu elektronów w fotosystemie II.
Pierwsze symptomy działania pojawiają się na ogół po kilkunastu dniach od zabiegu. Początkowo są to chlorozy występujące w przestrzeniach międzynerwowych oraz na brzegach i wierzchołkach najstarszych (dolnych) liści. Następnie chlorozy zastępowane są nekrozami i dochodzi do coraz silniejszego zahamowania wzrostu roślin [2] (dodano 24-09-2018).

Minimalna temperatura powietrza dla działania chlorotoluronu to 0ºC, maksymalna 20ºC, optimum zawiera się w przedziale 0-15ºC [1] (dodano 19-08-2016). Duże różnice temperatur pomiędzy dniem i nocą po zabiegu, mogą spowodować okresowe żółknięcie liści zbóż [3] (dodano 19-10-2018).

 Chwasty wrażliwe *: np. chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, miłek letni, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, rdest ptasi, rumian polny, rumianek pospolity, skrytek polny, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, tomka oścista, wyczynie polny, wiechlina roczna.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

 Przykładowe możliwości zastosowania: jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 26-42 dni, w warunkach laboratoryjnych 52-66 dni [4].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): > 10000 mg/kg [4].

Wybrane prepraraty (aktualizacja 02-07-2018) :

 • Desperado 500 SC
 • DicuRex Flo 500 SC
 • Dyplomata 600 SC (+ diflufenikan)
 • Legato Pro 425 SC (+ diflufenikan)
 • Lentipur Flo 500 SC
 • Opal 500 SC
 • Sheriff 600 SC (+ diflufenikan)
 • Snajper 600 SC (+ diflufenikan)
 • Tolurex 500 SC
 • Toluron 700 SC
 • Trinity 590 SC (+ pendimetalina + diflufenikan)
 • Złotosar 500 SC

źródła:
1. Horoszkiewicz-Janka J, Korbas M, Mrówczyński M. (red.). 2013. Metodyka integrowanej ochrony pszenicy ozimej i jarej dla producentów. IOR – PIB, Poznań.
2. Toluron 700 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 15/2018 z dnia 30.01.2018 r.
3. Lentipur Flo 500 SC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRIRW nr R -48/2017d z dnia 01.02.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 121/2012 z dnia 06.09.2012 r.
4. PPDB: Pesticide Properties DataBase. https://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb [dostęp 19-10-2018]