Adiuwanty do herbicydów

chlomazon

chlomazon wzór strukturalny
clomazone (angielska nazwa zwyczajowa)

Substancja czynna po raz pierwszy wprowadzona na rynek 1986 [4]. W Polsce pierwszy produkt zawierający chlomazon zarejestrowano w roku 1992 [3].

Grupa chemiczna

izoksazolidiony

Grupa HRAC

13 (dawniej F4)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez pędy kiełkujących chwastów. W bardzo nieznacznym stopniu pobierany przez liście (wg części źródeł nie pobierany drogą dolistną) (aktualizacja 22-04-2017).

Działanie

Chlomazon blokuje powstawanie karotenoidów. Gatunki wrażliwe kiełkują, lecz pozbawione barwników bieleją i szybko zamierają (aktualizacja 22-04-2017).

  • Intensywne opady deszczu podczas kiełkowania i wschodów roślin uprawnych chronionych chlomazonem, mogą przyczynić się do wystąpienia przemijających uszkodzeń (przebarwień) u niektórych gatunków, jednak bez wpływu na plon (uszkodzeniom sprzyjają niskie temperatury powietrza) [1] (dodano 10-05-2018).
  • Chlomazon jest substancją w dużym stopniu lotną, która może uszkodzić sąsiadujące z opryskiwaną plantacją uprawy. W jednym z doświadczeń opary chlomazonu zastosowanego na bardzo mokrą glebę uszkodziły pszenicę rosnącą kilkanaście metrów dalej oraz słonecznik, który znajdował się ponad 32 m od opryskanej powierzchni (dodano 16-09-2019).

Symptomy działania chlomazonu (dodano 19-08-2022).

Zwalczanie chwastów Innvigo

Skuteczność chwastobójcza*

Chlomazon w dawce 72-120 g/ha [1]:
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chlomazon w dawce 72-90 g/ha [5] (dodano 14-03-2019):
Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota różowa, komosa biała, gwiazdnica pospolita.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

fasola, groch, kukurydza (dodano 08-12-2021), marchew, ogórek, rzepak jary i ozimy, ziemniak

W sezonie 2021 preparat chwastobójczy zawierający kombinację chlomazonu z mezotrionem (Iseran) został zarejestrowany w naszym kraju po raz pierwszy do stosowania w uprawie kukurydzy (zabieg przedwschodowy) (dodano 08-12-2021).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

W badaniach polowych 16-90 dni, w warunkach laboratoryjnych 26,7-167,5 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

2077 mg/kg [3]

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym
Uszkodzenia rzepaku spowodowane przez herbicyd chlomazon - bielenie liści.

Uszkodzenia rzepaku spowodowane przez chlomazon (dodano 26-05-2023).

Wybrane preparaty

(aktualizacja 14-12-2020)

 • Altiplano DAM tec (+ napropamid)
 • Angelus 360 CS
 • Avatar 293 ZC (+ metrybuzyna)
 • Boa 360 CS
 • Boa 480 EC
 • Brasan 540 EC (+ dimetachlor)
 • Brasiherb 480 EC
 • Chlomazon 360 CS
 • Chlomazon 480 EC
 • Circuit CS Sync Tec (+ metazachlor)
 • Clematis 480 EC
 • Climb
 • Clomate 360 CS
 • Clomaz 36 SC
 • Clozone
 • Colzamid Top (+ napropamid)
 • Colzor Sync Tec (+ metazachlor + napropamid)
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + napropamid)
 • Comandor 480 EC
 • Command 360 CS
 • Command 480 EC
 • Command Top 375 CS (+ napropamid)
 • Comodo 480 EC
 • Devrinol Top 375 CS (+ napropamid)
 • Efector 360 CS
 • Evea 360 CS
 • Hadar 360 CS
 • Helm – clomi 480 EC
 • Kalif 360 CS
 • Kalif 480 EC
 • Kalif Mega 283 ZC (+ metazachlor)
 • Kilof 480 EC
 • Koncept 360 CS
 • Libeccio 360 CS
 • Marqis 360 CS
 • Nero 424 EC (+ petoksamid)
 • Nimbus 283 SE (+ metazachlor)
 • Nimbus Gold (+ dimetenamid-P + metazachlor)
 • Prize
 • Reactor 360 CS
 • Reactor 480 EC
 • Stallion 363 CS (+ pendimetalina)
 • Szabla 480 EC
 • Szpada 480 EC
 • Upstage

źródła:
1. Command 480 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-613/2017d z dnia 24.11.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Zimdahl R. L. 2007. Fundamentals of Weed Science. Academic Press, Burlington, San Diego, Londyn, 666 ss.
5. Kalif 360 CS. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 600/2015 z dnia 20.07.2015r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 73/2014 z dnia 14.05.2014 r.