chlomazon

chlomazon wzór strukturalny
clomazone (angielska nazwa zwyczajowa)

 Substancja czynna po raz pierwszy wprowadzona na rynek 1986 [4]. W Polsce pierwszy produkt zawierający chlomazon zarejestrowano w roku 1992 [3].

Grupa chemiczna: izoksazolidiony

Grupa HRAC: F3

Drogi wnikania do roślin: Pobierany przez przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez pędy kiełkujących chwastów. W bardzo nieznacznym stopniu pobierany przez liście (wg części źródeł nie pobierany drogą dolistną) (aktualizacja 22-04-2017).

Działanie: Chlomazon blokuje powstawanie karotenoidów. Gatunki wrażliwe kiełkują lecz pozbawione barwników bieleją i szybko zamierają (aktualizacja 22-04-2017).

Intensywne opady deszczu podczas kiełkowania i wschodów roślin uprawnych chronionych chlomazonem, mogą przyczynić się do wystąpienia przemijających uszkodzeń (przebarwień) u niektórych gatunków, jednak bez wpływu na plon (uszkodzeniom sprzyjają niskie temperatury powietrza) [1] (dodano 10-05-2018).

Chlomazon jest substancją w dużym stopniu lotną, która może uszkodzić sąsiadujące z opryskiwaną plantacją uprawy. W jednym z doświadczeń opary chlomazonu zastosowanego na bardzo mokrą glebę uszkodziły pszenicę rosnącą kilkanaście metrów dalej oraz słonecznik, który znajdował się ponad 32 m od opryskanej powierzchni (dodano 16-09-2019).

Herbicydy do rzepaku na jesień

Skuteczność chwastobójcza *:

 • chlomazon w dawce 72-120 g/ha [1]:
  Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne.
 • chlomazon w dawce 72-90 g/ha [5] (dodano 14-03-2019):
  Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, przytulia czepna, jasnota różowa, komosa biała, gwiazdnica pospolita.
  Chwasty odporne: fiołek polny.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania: fasola, groch, marchew, ogórek, rzepak jary i ozimy, ziemniak.

Połowiczny rozkład w glebie (DT50): w badaniach polowych 16-90 dni, w warunkach laboratoryjnych 26,7-167,5 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50): 2077 mg/kg [3]

Wybrane preparaty:

 • Avatar 293 ZC (+ metrybuzyna)
 • Brasan 540 EC (+ dimetachlor)
 • Clomate 360 CS
 • Clomaz 36 SC
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + napropamid)
 • Command 360 CS
 • Command 480 EC
 • Command Top 375 CS (+ napropamid)
 • Devrinol Top 375 CS (+ napropamid)
 • Harrier 295 ZC (+ linuron)
 • Kalif 360 CS
 • Kalif 480 EC
 • Kalif Mega 283 SC (+ metazachlor)
 • Kilof 480 EC
 • Nero 424 EC (+ petoksamid)
 • Nimbus 283 SE (+ metazachlor)
 • Pronap Extra 430 EC (+ dimetachlor)
 • Reactor 360 CS
 • Reactor 480 EC
 • Stallion 363 CS (+ pendimetalina)
 • Szpada 480 EC

źródła:
1. Command 480 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-613/2017d z dnia 24.11.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Zimdahl R. L. 2007. Fundamentals of Weed Science. Academic Press, Burlington, San Diego, Londyn, 666 ss.
5. Kalif 360 CS. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 600/2015 z dnia 20.07.2015r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 73/2014 z dnia 14.05.2014 r.