Adiuwanty do herbicydów

chlomazon

chlomazon wzór strukturalny
clomazone (angielska nazwa zwyczajowa)

Substancja czynna po raz pierwszy wprowadzona na rynek 1986 [4]. W Polsce pierwszy produkt zawierający chlomazon zarejestrowano w roku 1992 [3].

Grupa chemiczna

izoksazolidiony

Grupa HRAC

13 (dawniej F4)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez przede wszystkim przez korzenie, w mniejszym stopniu przez pędy kiełkujących chwastów. W bardzo nieznacznym stopniu pobierany przez liście (wg części źródeł nie pobierany drogą dolistną) (aktualizacja 22-04-2017).

Działanie

Chlomazon blokuje powstawanie karotenoidów. Gatunki wrażliwe kiełkują, lecz pozbawione barwników bieleją i szybko zamierają (aktualizacja 22-04-2017).

  • Intensywne opady deszczu podczas kiełkowania i wschodów roślin uprawnych chronionych chlomazonem, mogą przyczynić się do wystąpienia przemijających uszkodzeń (przebarwień) u niektórych gatunków, jednak bez wpływu na plon (uszkodzeniom sprzyjają niskie temperatury powietrza) [1] (dodano 10-05-2018).
  • Chlomazon jest substancją w dużym stopniu lotną, która może uszkodzić sąsiadujące z opryskiwaną plantacją uprawy. W jednym z doświadczeń opary chlomazonu zastosowanego na bardzo mokrą glebę uszkodziły pszenicę rosnącą kilkanaście metrów dalej oraz słonecznik, który znajdował się ponad 32 m od opryskanej powierzchni (dodano 16-09-2019).

Symptomy działania chlomazonu (dodano 19-08-2022).

Skuteczność chwastobójcza*

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, farbownik (krzywoszyj) polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna nadmorska bezwonna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne (aktualizacja 18-12-2023).

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

fasola, groch, kukurydza (dodano 08-12-2021), marchew, ogórek, rzepak jary i ozimy, ziemniak

W sezonie 2021 preparat chwastobójczy zawierający kombinację chlomazonu z mezotrionem (Iseran) został zarejestrowany w naszym kraju po raz pierwszy do stosowania w uprawie kukurydzy (zabieg przedwschodowy) (dodano 08-12-2021).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

W badaniach polowych 16-90 dni, w warunkach laboratoryjnych 26,7-167,5 dni.

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

2077 mg/kg [3]

Przeczytaj także: Zwalczanie chwastów w rzepaku ozimym
Uszkodzenia rzepaku spowodowane przez herbicyd chlomazon - bielenie liści.

Uszkodzenia rzepaku spowodowane przez chlomazon (dodano 26-05-2023).

Wybrane preparaty

(aktualizacja 14-12-2020)

 • Altiplano DAM tec (+ napropamid)
 • Angelus 360 CS
 • Avatar 293 ZC (+ metrybuzyna)
 • Boa 360 CS
 • Boa 480 EC
 • Brasan 540 EC (+ dimetachlor)
 • Brasiherb 480 EC
 • Chlomazon 360 CS
 • Chlomazon 480 EC
 • Circuit CS Sync Tec (+ metazachlor)
 • Clematis 480 EC
 • Climb
 • Clomate 360 CS
 • Clomaz 36 SC
 • Clozone
 • Colzamid Top (+ napropamid)
 • Colzor Sync Tec (+ metazachlor + napropamid)
 • Colzor Trio 405 EC (+ dimetachlor + napropamid)
 • Comandor 480 EC
 • Command 360 CS
 • Command 480 EC
 • Command Top 375 CS (+ napropamid)
 • Comodo 480 EC
 • Devrinol Top 375 CS (+ napropamid)
 • Efector 360 CS
 • Evea 360 CS
 • Hadar 360 CS
 • Helm – clomi 480 EC
 • Kalif 360 CS
 • Kalif 480 EC
 • Kalif Mega 283 ZC (+ metazachlor)
 • Kilof 480 EC
 • Koncept 360 CS
 • Libeccio 360 CS
 • Marqis 360 CS
 • Nero 424 EC (+ petoksamid)
 • Nimbus 283 SE (+ metazachlor)
 • Nimbus Gold (+ dimetenamid-P + metazachlor)
 • Prize
 • Reactor 360 CS
 • Reactor 480 EC
 • Stallion 363 CS (+ pendimetalina)
 • Szabla 480 EC
 • Szpada 480 EC
 • Upstage

źródła:
1. Command 480 EC. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-613/2017d z dnia 24.11.2017 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-11/2014 z dnia 31.01.2014 r.
2. Footprint PPDB (Pesticide Properties Database). http://www.herts.ac.uk/aeru/footprint [dostęp 07.11.2015].
3. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
4. Zimdahl R. L. 2007. Fundamentals of Weed Science. Academic Press, Burlington, San Diego, Londyn, 666 ss.