Adiuwanty do herbicydów

bromoksynil

(ang. bromoxynil)

Substancja wycofana z użycia w Polsce.

Właściwości chwastobójcze bromoksynilu zostały opisane w roku 1963, w tym samym roku związek został opatentowany w USA. W Polsce dostępny od 1984 [2]. W roku 2020 UE nie odnowiła zatwierdzenia bromoksynilu. W sezonie 2021 plantatorzy będą mieli ostatnią szansę na zastosowanie tej substancji.

Grupa chemiczna

hydroksybenzonitryle

Grupa HRAC

6 (dawniej C3)

Drogi wnikania do roślin

Pobierany przez liście roślin.

Działanie

Środek działający przede wszystkim kontaktowo, w niewielkim stopniu przemieszcza się w roślinach. Hamuje transport elektronów w fotosystemie II. Po zabiegu na liściach pojawiają się chlorozy, a następnie nekrozy prowadzące do zamierania gatunków wrażliwych. Chlorozy na ogół są dostrzegalne już po 1-2, a nekrozy po 3-6 dniach (o ile warunki są sprzyjające) (dodano 24-03-2020).

Skuteczność chwastobójcza

  • bromoksynil w dawce 400 g/ha [1]: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdestówka powojowa, rdest plamisty, rdest ptasi, rumian polny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Przykładowe możliwości zastosowania

kukurydza oraz niektóre uprawy małoobszarowe (cebula uprawiana z siewu, czosnek, szalotka, cebulowe rośliny ozdobne).

Po zabiegu w cebuli, czosnku, szalotce i cebulowych roślinach ozdobnych mogą wystąpić przemijające uszkodzenia upraw w postaci miejscowego odbarwienia liści [1] (dodano 21-07-2019).

Połowiczny rozkład w glebie (DT50)

około 10 dni [2].

Ostra doustna toksyczność dla szczura (LD50)

81-177 mg/kg [3]

Wybrane preparaty

 • Agrikorn 340 SE (+ terbutylazyna)
 • Auxo 337 EC (+ tembotrion)
 • Bromoterb 500 SC (+ terbutylazyna)
 • Bromotril 250 SC
 • Cornmax 340 SE (+ terbutylazyna)
 • Emblem 20 WP
 • Emblem Pro 385 SC
 • Grizzly 200 OD (+ mezotrion)
 • Korn 340 SE  (+ terbutylazyna)
 • Kukugran 340 SE  (+ terbutylazyna)
 • Maizgard 340 SE ( (+ terbutylazyna)
 • Maizgran 340 SE  (+ terbutylazyna)
 • Maxikorn 340 SE (+ terbutylazyna)
 • Nagano 200 OD (+ mezotrion)
 • Prewenter 340 SE (+ terbutylazyna)
 • Prewenter New 340 SE (+ terbutylazyna)
 • Rydwan 200 OD (+ mezotrion)
 • Vima-Bromoksyniloterbulazyna  (+ terbutylazyna)
 • Zeagran 340 SE  (+ terbutylazyna)
 • Zorba 340 SE  (+ terbutylazyna)
 • Zorba Duo 340 SE (+ terbutylazyna)

źródła:
1. Emblem 20 WP. Etykieta preparatu – instrukcje stosowania środków ochrony roślin MRiRW. Załącznik do decyzji MRiRW nr R-513/2017d z dnia 17.10.2017.
2. Praczyk T., Skrzypczak G. 2004. Herbicydy. PWRiL, Poznań, 274 ss.
3.
Tomlin C. D. S. (red.). 2006. The Pesticide Manual. 14th edition. British Crop Production Council, Alton, 1350 ss.