Adiuwanty do herbicydów

blekot pospolity

Baldach blekotu pospolitego (foto. Krzysztof Ziarnek – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1674676 (dodano 11-05-2018)).

Aethusa cynapium L.
Nazwa angielska: fool’s parsley
Rodzina: selerowate (Apiaceae), dawniej: baldaszkowate (Umbelliferae)

Wygląd, cechy szczególne

SIEWKA
Liścienie lancetowate, na szczycie delikatnie zaostrzone lub tępe, nagie, z dość długimi ogonkami. Pierwsze liście podzielone na 3 pierzasto karbowane klapy (dodano 21-03-2022).

ROŚLINA DOROSŁA
Osiąga od 10 do 120 cm wysokości. Łodyga obła, często niebiesko kreskowana, rozgałęziona, połyskująca. Liście w zarysie trójkątne, podwójnie lub potrójnie pierzaste, błyszczące – również od spodu. Kwiatostanem jest baldach o 10-20 szypułkach. Owoce to rozłupnie rozpadające się na 2 rozłupki.

Wyróżnia się 3 podgatunki blekotu pospolitego*:

  • agrestis o łodydze kanciastej, dorastający przeciętnie 5-20cm wysokości (głównie uprawy, miejsca ruderalne)
  • cynapium o łodydze bruzdkowanej, wiotkiej, osiągający 30-80cm (miejsca ruderalne, ogrody)
  • cynapioides, o wysokości ponad 90cm, o łodydze co najwyżej słabo bruzdkowanej i owoszczonej (zarośla, skraje lasów).

*na podstawie Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. II, popr. i unowocześnione. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 814 ss.

Okres kwitnienia

czerwiec-wrzesień (październik)

Cykl życiowy, biologia

Blekot pospolity jest rośliną jednoroczna jarą. Przeciętnie produkuje 500-600 nasion.

Blekot pospolity (Aethusa cynapium) siewka. Widoczne liścienie i pierwsze liście

(dodano 22-10-2022)

Występowanie, szkodliwość

Gatunek niezbyt częsty na polach uprawnych, zachwaszcza głównie uprawy szerokorzędowe, sady.

Na Dolnym Śląsku blekot jest rośliną z tendencją do spadku liczby stanowisk (dotyczy podgatunku  agrestis), co można tłumaczyć intensyfikacją rolnictwa [1] (dodano 31-10-2017).

Typowe warunki siedliskowe

wskaźnik świetlny: umiarkowane światło
wskaźnik wilgotnościowy: gleby świeże
wskaźnik trofizmu: gleby zasobne
wskaźnik kwasowości gleby: gleby obojętne (6≤ pH <7) – gleby zasadowe (pH>7) [2]

Zwalczanie blekotu pospolitego

Wrażliwość na herbicydy np.*: metamitron (dodano 22-02-2021), petoksamid, rimsulfuron.

*Skuteczność herbicydu zależy od wielu czynników m.in. fazy rozwojowej chwastu, dawki i formulacji preparatu. Dlatego informacji dotyczących wrażliwości chwastów na działanie środka chwastobójczego należy zawsze szukać w jego etykiecie.

Inne informacje

Blekot jest rośliną trującą. Angielską nazwę blekotu „fool’s parsley” tłumaczymy jako „pietruszka głupców”, co nawiązuje do podobieństwa obu gatunków i częstych pomyłek podczas identyfikacji.

źródła:
1. Proćków J., Faltyn A., Jarzembowski P. 2011. Aethusa cynapium subsp. agrestis (Apiaceae)  stan aktualny i stopień zagrożenia na Dolnym Śląsku. Acta Botanica Silesiaca, Supplementum 1: 35-37.
2. Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski. Wyd. Inst. Bot. PAN, Kraków, 183 ss.

(dodano 13-09-2023)