Adiuwanty do herbicydów

8 zezwoleń na środki chwastobójcze

Cannon 500 SC, Meteor 500 SC – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy, rzepak jary, kapusta biała głowiasta, kalafior.

Castellar – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy, rzepak jary.

Castille – zawiera metazachlor. Stosowanie: rzepak ozimy, rzepak jary.

Fluva 480 SC – zawiera mezotrion. Stosowanie: kukurydza.

Minnesota 100 SC – zawiera mezotrion. Stosowanie: kukurydza uprawiana na ziarno, kukurydza uprawiana na kiszonkę. 

Pro-Eto – zawiera etofumesat. Stosowanie: Burak cukrowy, burak pastewny oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (plantacje nasienne traw). 

Tiara 800 EC – zawiera prosulfokarb. Stosowanie: pszenica ozima.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ październik 2022; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 08-12-2022)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).