Adiuwanty do herbicydów

7 nowych herbicydów w rejestrze


Chwastox CF, Haksar Complex 260 EW
– zawierają MCPA, chlopyralid, fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.

Corida – zawiera tribenuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy.

Demetris 100 EC – zawiera chizalofop-P-etylowy. Stosowanie: burak cukrowy (plantacje produkcyjne), rzepak ozimy.

Dolero – zawiera dikambę. Stosowanie: kukurydza.

Vernal 250 EC – zawiera flurochloridon. Stosowanie: pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, ziemniaki, marchew, pietruszka, seler, pasternak.

Vima-Florasulam 2,4 D – zawiera florasulam i 2,4-D. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa) i kukurydza.

na podstawie:
https://bip.minrol.gov.pl (dostęp 02-03-2018)

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się pełny i aktualny Rejestr środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje stosowania poszczególnych preparatów.
foto. 12019.