Adiuwanty do herbicydów

6 zezwoleń na środki chwastobójcze

Cliophar Super – zawiera chlopyralid. Stosowanie: rzepak ozimy, burak cukrowy, cebula z siewu.

Flash 500 SC – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe (pszenica orkisz).

Libeccio 360 CS – zawiera chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy, rzepak jary, ziemniak.

Professional – zawiera prosulfokarb. Stosowanie: pszenica ozima.

Scriven 050 SC – zawiera florasulam. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary.

Sula – zawiera sulkotrion. Stosowanie: kukurydza.

źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒
Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ Maj 2020; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 09-06-2020

Na portalu gov.pl znajduje się pełny wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).