Adiuwanty do herbicydów

2,4-D może wpłynąć na liczebność szkodników

Fot. Kent Loeffler, Wikimedia Commons

Fot. Kent Loeffler, Wikimedia Commons

Z obserwacji przeprowadzonych przez pracowników Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu wynika, że stosowanie herbicydu 2,4-D w uprawie pszenicy może sprzyjać wzrostowi populacji mszyc. W badaniu polowym dostrzeżono, że tempo rozmnażania mszycy zbożowej i czeremchowo-zbożowej było wyższe na roślinach pszenicy poddanych działaniu 2,4-D. Podczas jednej z lustracji okazało się, że na poletkach opryskanych herbicydem procent zaatakowanych roślin był nawet dwuipółkrotnie większy w porównaniu do obiektu kontrolnego. Wpływ herbicydu w warunkach laboratoryjnych był również wyraźnie dostrzegalny. Przyrost liczebności mszycy zbożowej na liściach był 2-krotnie, a na kłosach 5-krotnie wyższy, gdy organy te pochodziły z roślin potraktowanych preparatem zawierającym 2,4-D. Na siewkach pszenicy umieszczonych w roztworze herbicydu liczebność mszycy zbożowo-czeremchowej była dwukrotnie wyższa.

W trakcie badań ustalono także, że w roślinach poddanych działaniu herbicydu wzrastał poziom substancji mogących odpowiadać za hamowanie utleniania kwasu indolooctowego (IAA). Co w połączeniu z informacją,  że IAA oraz inne związki indolowe wpływają korzystnie na rozwój i reprodukcję mszyc, może być biochemicznym wyjaśnieniem wzrostu ich liczebności. Badacze podejrzewają, że pobrane z pokarmem substancje hamujące utlenianie IAA mogą ograniczać rozkład związków indolowych również w organizmach owadów.

źródło:
Giebel J., Woda-Leśniewska M., Ruszkowska M. 1998. Fenoksykwasy powodują wzrost populacji mszyc zbożowych – biochemiczna przyczyna zjawiska. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 38 (2): 365–368.