Adiuwanty do herbicydów

22 zezwolenia na środki chwastobójcze

Aloper 6 WG, Mezox 6 WG, Wyczyn 6 WG – zawierają mezosulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, żyto ozime.

Barbarian Super 360K, Gallup Premium 360K, Gallup Special 360K, Gallup Super 360K, Koyote 360K – zawierają glifosat. Stosowanie: po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (ścierniska) w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów; jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia, czereśnia, morela, brzoskwinia; tereny nieużytkowane rolniczo – powierzchnie nieutwardzone przepuszczalne (pobocza dróg, suche rowy melioracyjne, nasypy, tereny przemysłowe, stacje benzynowe, lotniska, place magazynowe, tory kolejowe).

Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

Caloger 502,4 SL – zawiera bentazon + imazamoks. Stosowanie: groch zwyczajny uprawiany na suche nasiona oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe  (soja, bób, bobik uprawiany na suche nasiona, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna).

Diogenes 500 SC – zawiera diflufenikan. Stosowanie: pszenica ozima.

Dragster – zawiera rimsulfuron + tifensulfuron metylu. Stosowanie: kukurydza.

Juniper Max 240 EC – zawiera kletodym. Stosowanie: burak cukrowy, rzepak ozimy.

La Zina 500 SC, Tekno 500 SC – zawiera terbutyloazynę. Stosowanie: kukurydza.

LS-Triflu – zawiera triflusulfuron metylowy. Stosowanie: burak cukrowy, burak pastewny.

Makary 75 WG – zawiera tritosulfuron + dikamba. Stosowanie: jęczmień jary, owies, pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto, kukurydza.

Merlin Flexx 480 SC – zawiera izoksaflutol. Stosowanie: kukurydza.

Orpen 102 SE – zawiera florasulam + fluroksypyr. Stosowanie: pszenica ozima, pszenica durum, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, żyto ozime (nie stosować w odmianie żyta Brasetto), pszenżyto ozime, kukurydza.

Sentrallas LQM – zawiera fluroksypyr + tifensulfuron metylowy. Stosowanie: pszenica ozima, pszenica ozima twarda, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, pszenica jara, pszenica jara twarda, jęczmień jary, owies.

Sirionova – zawiera flufenacet. Stosowanie: pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenica jara, jęczmień jary.

Stopendi 455 CS – zawiera pendimetalinę. Stosowanie: truskawka, cebula uprawiana z siewu, marchew, groch jadalny zielony oraz niektóre uprawy i zastosowania małoobszarowe.

Vega – zawiera: fenoksaprop-P-etylu. Stosowanie: pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime.

Źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ maj 2023; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 13-09-2023)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowymi zaleceniami stosowania).