Adiuwanty do herbicydów

2 zezwolenia na środki chwastobójcze

Clomate 480 EC, Zedix 480 EC – zawierają chlomazon. Stosowanie: rzepak ozimy.

Źródło:
Strona internetowa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Rejestr ŚOR ⇒ Wykaz zezwoleń i decyzji zmieniających ⇒ Wydane zezwolenia ⇒ listopad 2022; Etykiety środków ochrony roślin, dostęp 13-01-2023)

Na portalu gov.pl znajduje się wykaz Środków Ochrony Roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz etykiety-instrukcje poszczególnych preparatów (ze szczegółowym zakresem stosowania).